Brandstichters onder vuur

een empirisch onderzoek naar zaken van brandstichting en hun daders

Lulof Dalhuisen; F. Koenraadt

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Brandstichters onder vuur

paperback/ gebrocheerd: € 56.63: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247437, geïllustreerd, June 2014
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 1.6 (d) cm. Gewicht: 491 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politie & wetenschap

beschrijving

Brandstichters onder vuur
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Brandstichting berokkent meestal veel schade en heeft negatieve en destructieve gevolgen. De opsporing van
daders van brandstichting is dan ook noodzakelijk, maar blijkt in de praktijk lastig. Dit komt niet alleen door
kenmerken die eigen zijn aan het delict (bewijsmateriaal gaat immers ook in vlammen op), maar ook door
een gebrek aan informatie over zulke daders. Inzicht in verschillende typen daders en in de aard van de door
hen gepleegde delicten kan daarom positief bijdragen aan de opsporing.
Dit boek doet verslag van een onderzoek waarbij getracht is de daad van brandstichting en de verschillende
typen brandstichters in Nederland in kaart te brengen. Op basis van literatuuronderzoek zijn de actuele kennis
over daad- en daderkenmerken en de verschillende subgroepen waarin brandstichters in de vakliteratuur worden
onderscheiden, geïnventariseerd. Deze informatie vormde de achtergrond voor een eigen indeling, die is getoetst
aan de praktijk door interviews met deskundigen. Vervolgens zijn 100 strafdossiers van veroordeelde brandstichters
geanalyseerd en ingedeeld in vijf subgroepen: vandalistische brandstichting, gestoorde brandstichting,
brandstichting als relatiedelict, opportunistische brandstichting en brandstichting vanuit verlangen of zuchtigheid.
Het gaat hierbij steeds om zowel seriële als niet-seriële brandstichting. Deze vijf categorieën zijn nader
geanalyseerd en onderling vergeleken. Daders en hun daden verschillen op veel, voor de opsporing relevante,
kenmerken.
Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor het koppelen van kenmerken van de brandstichting en een plaats
delict aan een mogelijk type dader. Zo kan dit boek richting geven aan het opsporingsonderzoek. De auteurs
doen op basis van de bevindingen aanbevelingen, waarin het belang van brandonderzoek extra naar voren komt.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.