Speciaal blauw

verschijningsvormen en overwegingen van specialisatie en despecialisatie binnen de Nederlandse politieorganisatie

R.J. Moree; W. Landman; A.C. `Bos

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Speciaal blauw

paperback/ gebrocheerd: € 47.57: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247413, May 2014
Formaat: 24.4 (h) x 16.9 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 351 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politie & wetenschap

beschrijving

Speciaal blauw
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Het politiewerk is in de afgelopen decennia steeds gevarieerder geworden. Deze variëteit wordt veroorzaakt door
een veelheid aan (maatschappelijke, politieke en technologische) ontwikkelingen in de omgeving van de politie
en ontwikkelingen in de politieorganisatie zelf. De consequentie hiervan is dat de organisatie van het politiewerk
een steeds pregnanter vraagstuk wordt; hoe kan het politiewerk 'goed' worden georganiseerd? In het kader
van de vorming van de Nationale Politie zijn recent richtinggevende keuzes ten aanzien van de organisatie van
het politiewerk gemaakt. De komende jaren moeten deze keuzes worden geconcretiseerd en geïmplementeerd.
Het is daarbij goed om in ogenschouw te nemen dat de effectiviteit van het politiewerk afhankelijk is van
een veelheid aan factoren, die veel verder gaan dan uitsluitend organisatorische overwegingen. Maar wat zijn
in deze de factoren die ertoe doen?
Aan de hand van het vraagstuk van specialisatie en despecialisatie - een klassiek organisatiedilemma
binnen de politie - hebben wij in de voorliggende studie getracht dergelijke factoren te achterhalen. Op basis
van een historische schets van vijf relevante politiethema's is onderzocht hoe (de)specialisatie zich binnen deze
thema's heeft ontwikkeld, welke verschijningsvormen specialisatie daarbij kent, welke overwegingen hieraan
ten grondslag liggen, welke patronen zich hierbij aftekenen en wat de betekenis van deze patronen is voor
de toekomst. De thema's die voor het onderzoek zijn geselecteerd, zijn: verkeer, forensisch (forensische
opsporing), milieu (milieucriminaliteit), financieel (financieel-economische criminaliteit) en digitaal
(cybercriminaliteit). Aan ieder thema is een specifiek (en zelfstandig leesbaar) hoofdstuk gewijd. Het onderzoek
wordt afgesloten met een overkoepelende analyse, waarin wordt ingegaan op de patronen die zijn te
onderkennen ten aanzien van het vraagstuk van (de)specialisatie. Hierin worden tevens de verschillen tussen
de ambities op papier en de empirische praktijk inzake (de)specialisatie beschouwd.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.