Vertrouwen in de politie

trends en verklaringen

L. van der Veer; A. van Sluis; S. van de Walle; A. RIngeling

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Vertrouwen in de politie

paperback/ gebrocheerd: € 40.24: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247208, geïllustreerd, 148 blz., December 2013
Formaat: 24.4 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 299 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politie & wetenschap

beschrijving

Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Staat het vertrouwen van burgers in de politie onder druk? Dat wordt vaak en gemakkelijk gezegd door
politici, beleidsmakers en media. Er zou sprake zijn van een steeds grotere kloof tussen overheid en burgers
en een afnemend en weinig stabiel vertrouwen in de overheid in het algemeen en de politie in het bijzonder.
De politie zou het verloren gegane vertrouwen moeten repareren door haar werk beter te doen en haar
organisatie anders in te richten.
In dit boek wordt besproken welke factoren van invloed zijn op het vertrouwen van burgers in de politie
en welke invloed de politie hier zelf op heeft. Hoe maakbaar is het vertrouwen van burgers eigenlijk?
Op basis van een verkenning van de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur, zijn de determinanten van
het vertrouwen van burgers in de politie in kaart gebracht. Vervolgens is hun werking empirisch onderzocht.
Daarvoor is gebruik gemaakt van meerdere databestanden, waaronder de European Social Survey en de
Integrale Veiligheidsmonitor.
Dit boek bevat een genuanceerd en gedifferentieerd beeld van de ontwikkeling van vertrouwen in de politie
over een langere periode. Daarbij wordt Nederland met andere Europese landen vergeleken. Vanuit meerdere
perspectieven wordt getracht een verklaring gegeven voor de verschuivingen die in het vertrouwen van burgers
in de politie zijn opgetreden en wat de politie hier zelf aan kan bijdragen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.