Tussen hei en hoofdbureau (PK 60)

leiderschapsontwikkeling bij de politie

W. Landman

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Tussen hei en hoofdbureau (PK 60)

paperback/ gebrocheerd: € 41.89: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247185, 116 blz., December 2013
Formaat: 24.7 (h) x 17.1 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 239 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Binnen de politie wordt veel belang gehecht aan leiderschapsontwikkeling;
het wordt beschouwd als een hefboom voor het realiseren van uiteenlopende
veranderingen. Dit heeft zich in het afgelopen decennium vertaald in een sterke
toename van activiteiten op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Er is
voor politieleiders, zeker in vergelijking tot andere beroepsgroepen, een uitgebreide
leerwereld beschikbaar. Naar deze leerwereld is echter nog nauwelijks
onderzoek gedaan. Met deze studie wordt hiertoe een eerste stap gezet.
Op basis van een bestudering van politiële leiderschapsprogramma's, worden
de kenmerken van de leerwereld op het gebied van politieleiderschap in kaart
gebracht. Leiderschapsontwikkeling bij de politie blijkt vooral op de spreekwoordelijke
hei plaats te vinden. Aan de hand van uiteenlopende leervormen
wordt gewerkt aan de individuele ontwikkeling van politieleiders.
De auteurs concluderen dat de afstand tussen de leerwereld en werkwereld
van politieleiders vaak groot is. De wijze waarop leiderschapsontwikkeling
binnen de politie is vormgegeven maakt het realiseren van de ambities - zoals
verbinding tussen politieleiders en medewerkers - lastig. In het ontwerp staat
individuele ontwikkeling centraal, terwijl de uitvoering van het ontwerp
(ook) moet leiden tot organisatieontwikkeling. Dit resulteert in een mismatch
tussen ambitie en ontwerp.
De auteurs stellen voor om een scherper onderscheid te maken tussen twee
vormen van leiderschapsontwikkeling: persoons- en opgavegerichte leiderschapsontwikkeling.
Dit zijn twee, fundamenteel verschillende, vormen van
leiderschapsontwikkeling die ieder waarde hebben. De politie wordt geadviseerd
om de huidige nadruk op persoonsgerichte leiderschapsontwikkeling
terug te schroeven en meer te investeren in opgavegerichte leiderschapsontwikkeling.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.