Geweld tegen de politie

de rol van mentale processen van de politieambtenaar

L. van Reemst; T. Fischer; B. Zwirs

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Geweld tegen de politie

paperback/ gebrocheerd: € 33.94: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247048, 104 blz., October 2013 UITVERKOCHT!

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiewetenschap

beschrijving

Geweld tegen de politie
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Politieambtenaren komen vaak in aanraking met geweld. Daarom staat geweld tegen de politie hoog op de
agenda. Politieambtenaren komen echter niet even vaak in aanraking met geweld: er zijn politieambtenaren
die duidelijk minder geweldservaringen hebben. Eerdere studies naar risicofactoren voor geweldservaringen
keken vooral naar demografische kenmerken en kenmerken van de situaties waarin politieambtenaren werken.
Deze studies hebben de verschillen in geweldservaringen van politieambtenaren tot nu toe nog niet goed kunnen
verklaren.
De studie Geweld tegen de politie: de rol van mentale processen van de politieambtenaar
bekijkt of de mentale processen van de politieambtenaar uit het sociale informatieverwerkingsmodel
van Crick & Dodge, een rol spelen bij geweldservaringen. Deze mentale processen hebben betrekking op de
manier waarop situaties geïnterpreteerd worden en reacties tot stand komen. Hierdoor kunnen mentale
processen het verloop van de situatie beïnvloeden. Ook kunnen geweldservaringen gevolgen hebben voor de
mentale processen van de politieambtenaar. Na een geweldservaring zal iemand bijvoorbeeld mogelijk een
negatiever beeld over mensen ontwikkelen. Daarom bekijkt dit onderzoek in welke mate mentale processen
van politieambtenaren hun geweldservaringen kunnen voorspellen en, omgekeerd, in welke mate de geweldservaringen
van politieambtenaren hun mentale processen kunnen voorspellen. Deze vraag wordt beantwoord
aan de hand van een longitudinale vragenlijststudie met twee metingen.
De mentale processen blijken aanzienlijk bij te dragen aan het verklaren van verschillen in geweldservaringen.
Sommige mentale processen, zoals het mensbeeld, blijken een grotere rol te spelen dan andere, zoals de waarneming.
De resultaten uit het onderzoek kunnen gebruikt worden in de (verdere) ontwikkeling of wetenschappelijke
ondersteuning van training en nazorg waarmee geweldservaringen van politieambtenaren kunnen worden
ingeperkt.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.