Jeugdgroepen van toen

een casusonderzoek naar de leden van drie criminele jeugdgroepen uit het einde van de vorige eeuw

H. Ferwerda; B. Beke; E. Bervoets

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Jeugdgroepen van toen

paperback/ gebrocheerd: € 39.12: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035247031, 152 blz., October 2013
Formaat: 24.2 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 306 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Dit boek gaat over de leden van drie criminele jeugdgroepen die aan het
einde van de vorige eeuw zowel lokaal als landelijk zeer negatief in de spotlights
stonden. Straatterreur, wapengeweld, handel in verdovende middelen,
intimidatie, bedreiging, overvallen en inbraken stonden op het repertoire
van deze groepen.
Zo'n vijftien jaar later zijn wij als onderzoekers terug in de tijd gegaan en
reconstrueerden we hoe het de leden van deze drie criminele jeugdgroepen
in de jaren daarna is vergaan. In dit casusonderzoek combineren wij systeeminformatie
uit politieregistraties en dossiers, waaronder informatie van diverse
Teams Grootschalige Opsporing, met de straatinformatie van wijkagenten,
rechercheurs en doelgroepspecialisten binnen de politie, gemeente, het
jongerenwerk en medewerkers van het veiligheidshuis.
Centrale vraag in dit onderzoek is hoe het de 89 leden van drie criminele
jeugdgroepen is vergaan als twintiger of dertiger. Zijn ze gestopt met criminele
activiteiten of zijn ze crimineel gebleven, en zo ja: in welke mate, om welke
delicten gaat het, en in welke sociale setting worden de delicten gepleegd?
Het onderzoek laat zien dat de groepen zich ontwikkelden binnen criminele
infrastructuren waarbij criminele families regelmatig een rol spelen en oudere
groepsleden de jonge garde 'adviseren' over het vak. Een (substantieel) aantal
leden van de criminele jeugdgroepen gaat op latere leeftijd deel uitmaken van
de middelzware en zware criminaliteit, zo blijkt. Sommigen bouwen zelfs een
carrière op in de georganiseerde en zware criminaliteit.
Het onderzoek herbergt ook lessen voor de toekomst als het gaat om de aanpak
van ernstig overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Met dit casusonderzoek
is er meer real life kennis over stoppen of doorgaan - desistance of persistance -
met een criminele carrière voorhanden gekomen. Hierdoor ontstaat een goed

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.