Recherchebazen PW67

E.J. van der Torre

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Recherchebazen PW67

paperback/ gebrocheerd: € 44.65: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035246959, August 2013
Formaat: 24.7 (h) x 17.2 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 329 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

beschrijving

Recherchebazen
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Misdaad is mediageniek. Toch is weinig bekend over het doen, laten en denken van politiechefs die leidinggeven
aan recherchewerk: de 'recherchebazen'. Zij komen in deze studie aan het woord. Dat geeft inzicht in
de organisatie en dilemma's van de opsporing. Het valt op dat 'dwalingen' hebben geresulteerd in eenzijdige
leerprocessen: sterk gericht op de kwaliteit van grootschalige opsporingsonderzoeken, zoals moord.
Recherchebazen vertellen hoe ze gestalte geven aan grootschalige onderzoeken en tegelijk trachten dwarsverbanden
te leggen met de wijkpolitie en met burgers. En hoe ze zoeken naar informatie en naar
mogelijkheden om onderzoeken op te starten. Ze zijn trots op wat ze doen, maar evengoed bezorgd over
datgene waar ze niet aan toe komen.
Het boek mondt uit in nuchtere aanbevelingen. Het is verstandig een streep te zetten door tijdrovende
routines van Teams Grootschalige Opsporing. Als dat gebeurt, ontstaat onder meer ruimte voor
rechercheurs om weer eens in burger de straat op te gaan. Het spreekt voor zich dat zij meer zien
dan geüniformeerde agenten.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.