Sociale media

factor van invloed op de onrustsituaties?

R.H. Johannink; I. Gorissen; N.K. van As

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Sociale media

paperback/ gebrocheerd: € 45.92: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035246768, geïllustreerd, 160 blz., June 2013
Formaat: 24.6 (h) x 17.1 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 320 gram.

Uitgever: Politie & wetenschap

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze bieden
ons de mogelijkheid om snel informatie te delen en te communiceren met
mensen die we alleen digitaal kennen. In crisissituaties spelen sociale media
een steeds belangrijker rol. Ze fungeren als informatiekanaal, maar ook als
podium voor het uitwisselen van roddels en pikante details. Foto's, filmpjes,
namen of andere persoonsgegevens van daders en slachtoffers; via Twitter,
Facebook of Hyves is het allemaal direct openbaar. Het lijkt erop dat sociale
media invloed hebben op situaties van maatschappelijke onrust en de ontwikkeling
van incidenten, maar is dit ook echt het geval?
In opdracht van Politie & Wetenschap is onderzoek gedaan naar de invloed van
sociale media op situaties van maatschappelijke onrust. In dit rapport wordt in
diverse casestudies onderzocht welke rol sociale media spelen bij de ontwikkeling
van incidenten en hoe maatschappelijke onrust daarbij ontstaat en wordt beïnvloed.
Wat betekent dit voor de politie? Welke keuzes spelen een rol bij het bepalen
van de communicatiestrategie van de politie in crisissituaties? Wat is de rol
van sociale media hierin en welke effecten hiervan kunnen we waarnemen?
Een belangrijke conclusie is dat sociale media tijdens crisissituaties voor de
politie zowel kansen als bedreigingen bieden. Een blijvend actieve houding
van de politie op sociale media is noodzakelijk: niet aanwezig zijn betekent
per definitie een stap te laat zijn.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.