Voer voor kwartiermakers

wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de nationale politie

F. Vlek

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Voer voor kwartiermakers

gebonden: € 61.79: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035246430, November 2012
Formaat: 25.4 (h) x 17.7 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 700 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiewetenschap

redactie: P. van reenen

beschrijving

Politie & Wetenschap Overzichtsstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijke
en -kundige kennis en inzichten die in achterliggende jaren zijn vergaard en opgebouwd, al dan niet
(deels) onder de vlag van Politie & Wetenschap. Hiermee wordt beoogd een extra stimulans te geven
aan een continu proces van kenniscumulatie en verdieping.
Met de aanvaarding van de ontwerp-Politiewet door de Eerste Kamer in juli 2012 is de komst van
de Nationale Politie een feit. Het gilde van kwartiermakers kan aan de slag met de volgende stap
in een omvangrijke omvormingsoperatie: de uitvoering van de ontwerp- en invoeringsplannen. De
ambities zijn verreikend. De inrichting van werk en bedrijfsvoering wordt in al haar facetten op de
schop genomen. De al niet kinderachtige structuuringreep wordt aangegrepen voor een ambitieuze
vernieuwings- en verbeteringslag op een breed front. Dat roept onvermijdelijk vragen op, deels van
principiële en fundamentele aard, en daarbij worden ook tegenkrachten gemobiliseerd. Er worden
vraagtekens gezet bij de onderbouwing van te maken of gemaakte keuzes en afwegingen, de 'nood'
aan een achterliggende maatschappij- of professionele visie en bewezen good practises die er model
voor staan.
Deze bundel wil de kwartiermakers een handreiking bieden door 'robuuste' wetenschappelijke
kennis te mobiliseren, die houvast en richting kan geven bij de omvormingsoperatie: als je dan toch
bedrijfsvoering of werk opnieuw gaat inrichten, neem dan beproefde inzichten en ervaringen ter
harte en doe het vooral zó. Het hart van de bundel wordt gevormd door veertien bijdragen van
gereputeerde auteurs, die allen vanuit hun wetenschappelijke achtergrond en onderzoek- en
praktijkervaring een wezenlijk aspect van de politiële opgave onder de loep nemen. Tezamen
geven zij een state of the art van (politie)wetenschappelijke kennis en onderzoek.
De bundel biedt houvast voor zowel inhoudelijke keuzes en concepten als de procesmatige vormgeving
van de omvormingsoperatie. Dat is een forse uitdaging, zeker gezien de uiterst krappe
uitvoeringstijd die er vooralsnog voor staat. Dat maakt de bundel niet alleen tot een must read
voor het kwartiermakersgilde en zijn politieke baas, maar ook tot een leerzaam naslagwerk voor
(toekomstige) politieleiders en betrokken externe stakeholders.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.