M.-waarde

een onderzoek naar de bijdrage van Meld Misdaad Anoniem aan de politionele opsporing

M.C. van Kuik; S. Boes; N. Kop; M. den Hengst-Bruggeling

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
M.-waarde

paperback/ gebrocheerd: € 29.42: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035246416, geïllustreerd, December 2012
Formaat: 24.5 (h) x 17.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 214 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting
van onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Van oudsher is de politionele opsporing afhankelijk van de medewerking van
burgers voor het verkrijgen van informatie. Door middel van burgerparticipatie
betrekt de politie burgers bij het opsporingsproces. Een vorm van burgerparticipatie
is Meld Misdaad Anoniem (M.). Bij M. kunnen burgers anoniem
melding maken van misdrijven. Deze meldingen worden vervolgens doorgegeven
aan publieke en private partijen. In 2010 was 91 procent van de meldingen
die bij M. binnenkwamen, bestemd voor de politie.
Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat de waarde is van M.-meldingen
voor de opsporing bij de politie. Door middel van dossieranalyse en gesprekken
met informatiemedewerkers en medewerkers uit de opsporingspraktijk
is getracht deze vraag te beantwoorden. Uitgangspunt waren tweehonderd
M.-meldingen uit 2010 van vier geselecteerde korpsen. Het overgrote deel
had betrekking op een reeds gepleegd delict, een kleine minderheid vormde
de aankondiging van een strafbaar feit. Ongeveer 20 procent van de meldingen
leidt tot nieuw onderzoek, andere meldingen spelen een rol in reeds lopend
onderzoek of worden niet meegenomen in onderzoek.
Uit de analyse blijkt dat de waarde van M.-meldingen voor de opsporing
moeilijk kan worden gekwantificeerd. Daarbij speelt mee dat M.-meldingen
nauwelijks worden geregistreerd door de korpsen, al helemaal niet als er geen
opvolging aan een melding wordt gegeven. Des te interessanter is dat er wel
degelijk sprake is van een gevoelsmatige waarde van M.-meldingen voor zowel
de politionele opsporing als burgers.
Inzichten uit dit onderzoek kunnen dan ook behulpzaam zijn bij het nadenken
over de manier waarop meldingen in de politiepraktijk (kunnen) worden
gebruikt en de manier waarop de waarde van meldingen zowel door M. als
de politie verder kan worden verhoogd.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.