Tot op heden is dergelijk onderzoek niet verricht

de effectiviteit en haar legitimiteit: studies tegen het licht gehouden

P. van Reenen

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Tot op heden is dergelijk onderzoek niet verricht

paperback/ gebrocheerd: € 44.78: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035245938, 165 blz., April 2012
Formaat: 24.6 (h) x 17.1 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 349 gram.

Uitgever: Politie & wetenschap

serienaam/reeks: De stand van kennis en onderzoek

beschrijving

Politie & Wetenschap Overzichtsstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijke
en -kundige kennis en inzichten die in achterliggende jaren zijn vergaard en opgebouwd, al dan niet
(deels) onder de vlag van Politie & Wetenschap. Hiermee wordt beoogd een extra stimulans te geven
aan een continu proces van kenniscumulatie en verdieping.
Wat weten we over de effectiviteit en het optreden van de (Nederlandse) politie en wat is er daarnaast
bekend over haar legitimiteit? Deze twee vragen staan centraal in deze overzichtsstudie waarin verslag
wordt gedaan van wat uiteindelijk een moeizame zoektocht is gebleken naar de empirische grondslag
van onze kennis hierover. Die blijkt behoorlijk mager, wat deels te maken heeft met de aard van beide
begrippen. Zowel effectiviteit als legitimiteit zijn in de context van politie en politiewerk geen neutrale,
waardevrije begrippen. Mede daardoor laten zij zich lastig eenduidig operationaliseren. Dat wreekt
zich in het onderzoek dat rijkelijk is versnipperd en sterk wisselt van kwaliteit, hetgeen de cumulatie
van kennis en theorievorming bemoeilijkt.
Het eerste beeld dat ontstaat, is de beperkte mate waarin het politieveld 'gedekt' wordt door inzicht
in de effectiviteit. Niet alle taakdomeinen zijn (even) goed onderzocht. (Nederlandse) evaluatiestudies
die methodologisch aan de standaard voldoen, zijn schaars. Dat laatste geldt a fortiori voor
legitimiteitsvragen. Onderzoek daarnaar is vaker beschouwend dan empirisch van aard. Wanneer men
onderzoek naar tevredenheid over of vertrouwen in de politie meeneemt, wordt het beeld iets minder
somber. Maar onduidelijk blijft hoe die begrippen zich verhouden tot legitimiteit.
De oplossing voor deze relatieve 'schaarste' moet mede gezocht worden in op de politiepraktijk
afgestemde, kwalitatieve evaluatieonderzoeken zoals diepgaande casestudies.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.