De professionaliteit van de politie

wat moet centraal staan in toekomstig onderzoek

C.D. van der Vijver

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
De professionaliteit van de politie

paperback/ gebrocheerd: € 28.30: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035245914, April 2012
Formaat: 24.7 (h) x 17.2 (b) x 0.6 (d) cm. Gewicht: 157 gram.

Uitgever: Politie & wetenschap

serienaam/reeks: De stand van kennis en onderzoek

beschrijving

Politie & Wetenschap Overzichtsstudies bevat bijzondere publicaties over politiewetenschappelijke
en -kundige kennis en inzichten die in achterliggende jaren zijn vergaard en opgebouwd, al dan niet
(deels) onder de vlag van Politie & Wetenschap. Hiermee wordt beoogd een extra stimulans te geven
aan een continu proces van kenniscumulatie en verdieping.
In dit boek staat de professionaliteit van de politie centraal. Er wordt ingegaan op de vraag wat onder
professionaliteit van de politie wordt verstaan, op wat we weten van die professionaliteit en waar nog
leemten in de kennis zitten.
Politiële professionaliteit blijkt evenwel een weerbarstig begrip, dat nergens helder en eenduidig is
omschreven. Mede daardoor is goed empirisch onderzoek dan ook een schaars goed.
In samenhang hiermee wordt ingegaan op mogelijke thema's die in de toekomst onderzoek vereisen
en op een programmatische aanpak die ervoor kan zorgen dat alle genoemde thema's op een
evenwichtige manier aan bod komen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.