Rellen in Ondiep

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Rellen in Ondiep

paperback/ gebrocheerd: € 72.01: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035244603, 299 blz., March 2010
Formaat: 24.4 (h) x 17.1 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 658 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

serienaam/reeks: Politiekunde

redactie: Gabriël van den Brink; M.Y. Bruinsma

beschrijving

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van de Politieacademie.
Politie & Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van
onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.
Publicaties in de reeks Politiekunde betreffen in het algemeen concrete handleidingen,
modellen, instrumenten of werkwijzen die direct bruikbaar zijn
voor de politiepraktijk. Ze zijn veelal de uitkomst van onderzoek dat is verricht
in het kader van het meerjarige onderzoeksprogramma, de kernactiviteit van
Politie & Wetenschap.
Begin 2007 overleed een bewoner van de Utrechtse wijk Ondiep door een
politiekogel. Dit incident lokte ernstige ordeverstoringen uit, die politie en
bestuur noopten tot krachtdadig ingrijpen. Zo werd de wijk tijdelijk afgegrendeld
om inmenging van relschoppers van buiten wijk en stad te voorkomen.
In deze studie worden de gebeurtenissen rond Ondiep nauwgezet gereconstrueerd
en worden verloop en afhandeling belicht vanuit verschillende
perspectieven. Aan het woord komen onder anderen nabestaanden, wijkbewoners,
politie, opbouwwerkers en andere professionals, de plaatselijke
overheid en regionale of landelijke media. De aandacht gaat speciaal uit naar
het functioneren van de politie en de mogelijke lessen die te trekken zijn uit
het verloop van de rellen en haar aandeel bij de beteugeling daarvan.
Vragen die aan bod komen zijn: hoe zijn de rellen ontstaan, welke rol speelden
de verschillende partijen, hoe verliep de aansturing vanuit de lokale driehoek,
welke rol hebben de wijkbewoners in de dagen na de rellen gespeeld, wat
voor houding namen de media aan, wat waren de gevolgen in termen van
beeldvorming, hoe hebben agenten een en ander beleefd en wat heeft dat
gedaan met hun relatie tot de bevolking?
In het slothoofdstuk worden de gebeurtenissen in Ondiep in het bredere kader
van de veiligheid en leefbaarheid in probleemwijken geplaatst en wordt de
vraag beantwoord in hoeverre de rellen in Ondiep moeten worden begrepen
en geanalyseerd vanuit de sociaal-culturele en geografische achtergronden van
dit type wijk.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.