Solosurveillance

kosten en baten

S.H. Esselink; J. Broekhuizen; F.M.H.M. Driessen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Solosurveillance

paperback/ gebrocheerd: € 37.51: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789035243118, geïllustreerd, 118 blz., April 2009
Formaat: 24.6 (h) x 17.1 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 248 gram.

Uitgever: Sdu Uitgevers

beschrijving

Surveillance op straat en de noodhulp worden traditiegetrouw uitgevoerd door koppels agenten. Uitzondering op deze regel zijn wijkagenten en motoragenten, die veelal alleen opereren. Niettemin is er met enige regelmaat discussie over de vraag of het uitvoeren van solosurveillances niet efficiënter is, mits met de nodige waarborgen voor met name de veiligheid van agenten. Want dat is vaak het voornaamste struikelblok voor invoering.

In de afgelopen jaren heeft een aantal regiokorpsen met solosurveillance geëxperimenteerd. In deze studie wordt verslag gedaan van de ervaringen in een vijftal regiokorpsen.

De reeks Politiekunde is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie &
Wetenschap, een zelfstandig onderdeel van het Kennisnetwerk van de Politieacademie.

Politie en Wetenschap is ingesteld om een stimulans te geven aan de toegepaste
wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid,
de daarvoor benodigde kennisinfrastructuur en de daadwerkelijke benutting van
onderzoeksrapporten en -resultaten in politiepraktijk, beleid en opleiding.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.