Basisbegrippen logopedie 2 Communicatiestoornissen: Tests en testgebruik

tests en testgebruik

John van Borsel

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Basisbegrippen logopedie 2 Communicatiestoornissen:  ...

paperback/ gebrocheerd: € 18.05

ISBN: 9789033476549, 130 blz., December 2009
Formaat: 24.5 (h) x 17.2 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 279 gram.

Uitgever: Acco uitgeverij

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

Tests vormen een belangrijk onderdeel van het instrumentarium van een logopedist. Om uit te maken of er al dan niet een stoornis aanwezig is bij een persoon, om de aard en de ernst van een stoornis te bepalen of om na te gaan of er na een periode van therapie al vooruitgang werd geboekt, zijn tests onmisbaar. Bovendien zijn testgegevens een vereiste bij een aanvraag voor tegemoetkoming in de onkosten van een behandeling. Dit boek biedt een theoretische inleiding op tests en testgebruik en geeft een overzicht van de belangrijkste tests op vlak van communicatiestoornissen die momenteel voorhanden zijn in ons taalgebied. Het boek is op de eerste plaats bedoeld voor beginnende studenten in de logopedie maar kan wellicht ook artsen en andere paramedici uit de revalidatiesector interesseren.

De publicatie maakt deel uit van de serie Basisbegrippen logopedie. Deel 2: Communicatiestoornissen. Samen met het eerder verschenen Basisbegrippen logopedie. Deel 1: Logopedie en communicatie biedt deze serie een geïntegreerd overzicht van de logopedie als klinische wetenschap.

Over de auteur:

JOHN VAN BORSEL is licentiaat in de Germaanse fi lologie (K.U.Leuven) en doctor in de neurolinguïstiek (Vrije Universiteit Brussel). Hij is hoofddocent aan de opleiding logopedie en audiologie van de Universiteit Gent en wetenschappelijk medewerker op de Dienst Neus-keel-oorheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. Wetenschappelijk is hij vooral actief op het vlak van spraakstoornissen.

Het reeds eerder aangekondigde Boekdeel 2: Communicatiestoornissen (ISBN 978 90 334 7140 7) vervalt als apart boekdeel. Het is nu opgesplitst in 8 verschillende kleinere boekdelen. In het voorjaar 2010 verschijnen de volgende boekdelen: Taalontwikkelingsstoornissen / Dyslexie, dysorthografie, dysgrafi e en dyscalculie / Stotteren en broddelen / Afasie, dysartrie, apraxie en andere neurogene communicatiestoornissen / en, tenslotte, Niet-verbale logopedische stoornissen

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Basisbegrippen logopedie deel 2: communicatiestoornissen

paperback/ gebrocheerd: € 52.55
In de logopedie staan stoornissen in de menselijke commu- nicatie centraal. De laatste jaren zijn logopedisten zich echter ook meer en ...

Basisbegrippen logopedie 2 Communicatiestoornissen. ...

paperback/ gebrocheerd: € 15.75
Men schat dat ongeveer 10% van alle kinderen tussen 6 en 7 jaar een articulatiestoornis vertonen en dat problemen met de spraakklankproductie ...

Meer boekennieuws op Facebook.