Veranderende samenwerking in de zorg

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Veranderende samenwerking in de zorg

paperback/ gebrocheerd: € 59.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031399727, geïllustreerd, 315 blz., June 2014
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 571 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

redactie: Ruth Hammelburg; Wiebe Jan Lubbers; Noks Nauta

trefwoorden: paramedisch samenwerken verpleegkunde zorg

beschrijving

De samenwerking in de zorg verandert sterk. Door toepassingen van informaticatechnologie, door mondigere patiënten, door steeds meer aandacht voor chronische ziekten en multimorbiditeit en door taakherschikking.

Samenwerken lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het niet. In de pers lezen we soms dat het door geen of slechte samenwerking ernstig mis kan gaan. Optimale samenwerking wil zeggen dat professionals openstaan voor wat de ander doet en zich bewust zijn deel uit te maken van het netwerk rond de patiënt. Samenwerken is dus een noodzaak en kan ook veel voldoening geven.

In vier delen in dit boek komen achtereenvolgens aan de orde: noodzaak en theoretische achtergronden van samenwerken, praktische verbetermogelijkheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk, bijscholing en richtlijnontwikkeling, een beschrijving van een twaalftal inspirerende praktijksituaties en ten slotte een blik op de toekomst met aandacht voor informatietechnologie, organisatie en bekostiging.

Dit boek biedt handvatten om die veranderende samenwerking en daarmee de continuïteit van zorg vorm te geven. Het is geschreven voor huisartsen, medisch specialisten, artsen ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal-geneeskundigen. En zeker ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, physician assistants, paramedici en andere zorgprofessionals.

Alle bijdragen van de 38 verschillende auteurs in dit boek zijn geschreven met in gedachte de patiënt als middelpunt.

Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingPraktijkgericht: toolkit voor professionals bij het inrichten van nieuwe samenwerkingsvormen
Basis is KNMG handreiking over verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg, boek geeft handvaten bij implementatie van die verantwoordelijkheidsverdeling (die verdeling stagneert in de praktijk)
Niet het wat van de samenwerking, maar het hoe van de samenwerking staat centraal Samenwerking wordt in de uitgave breed gedefinieerd: tussen individuen en organisaties, disciplines en combinaties daarvan.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.