Schlichting Test voor Taalbegrip

herdruk complete set

L. Schlichting; H. L. Spelberg

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Schlichting Test voor Taalbegrip

overig gedrukt: € 1395.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031398331, 146 blz., July 2012
Formaat: 48.4 (h) x 43.6 (b) x 14.5 (d) cm. Gewicht: 7367 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test

De Schlichting Test voor Taalbegrip meet het receptieve taalniveau van jonge kinderen. De test is opgebouwd uit 7 secties die de ontwikkeling van het taalbegrip van jonge kinderen nauwkeurig volgen. 

Toepassing

diagnostiek: stelt de van aanwezigheid van receptieve taalontwikkelingsstoornissen vast met het oog op behandeling, aanvraag van leerlinggebonden financiering, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2) of voor wetenschappelijk onderzoek.

Evaluatie: meet het effect van gegeven therapie.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalbegrip?

Met de Schlichting Test voor Taalbegrip wordt de receptieve taalvaardigheid door middel van de volgende opdrachten vastgesteld: 

• Woordbegrip (aanwijzen van voorwerpen, uitvoeren van opdrachten met concreet materiaal en meerkeuzevragen.

• Zinsbegrip

• Complexe opdrachten 

Voor wie?

De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt afgenomen door logopedisten, klinisch linguïsten, orthopedagogen en andere diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De Schlichting Test voor Taalbegrip wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is gemiddeld 45 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind). Bij de testafname wijst het kind volgens een gestandaardiseerde opzet de gevraagde voorwerpen aan of voert er handelingen mee uit. De test heeft instap- en afbreekregels. 

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Schlichting Test voor Taalbegrip complete set beschikt.

Normen 

De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrische onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van sectie A tot en met D beschikbaar.

Volgens de kwaliteitseisen van de WAII is de ’Schlichting Test voor Taalbegrip’ geschikt voor het gebruik bij indicatiestelling.

Materiaal

• Schlichting Test voor Taalbegrip – complete set

• Schlichting Test voor Taalbegrip – scoreformulieren (set van 25)

• Schlichting Test- Turkse scoreformulieren (set van 25)

• Schlichting Test voor Taalbegrip – handleiding


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.