SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Handleiding

Teunis Gijsbert van Manen; Petrus Johannes Maria Prins; Paulus Maria Gerardus Emmelkamp

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Handleiding

paperback/ gebrocheerd: € 99.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031362516, 197 blz., July 2009
Formaat: 24.2 (h) x 16.8 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 347 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test

Met de SCVT wordt vastgesteld of kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar zich de sociaal- cognitieve vaardigheden hebben eigen gemaakt op het voor hen leeftijdsgerelateerde ontwikkelingsniveau. Sociale cognitie wordt beschouwd als een erg belangrijke en zelfs noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatieve veranderingen in sociaal gedrag. SCVT- scores kunnen gezien worden als een kwantitatieve weergave van deze kwalitatieve veranderingen. Afname van de SCVT geeft zicht op de aard van eventuele tekorten in het sociaal- cognitief functioneren. Afname is geïndiceerd bij kinderen waarvan vermoed wordt dat zij problemen hebben met sociale informatieverwerking, zoals het geval is bij kinderen met ADHD, een oppositionele gedragsstoornis of een aan autisme verwante stoornis.Toepassing

 • Screening: meet de ontwikkeling van sociaal cognitieve vaardigheden. Selecteert kinderen die een achterstand hebben in de ontwikkeling van sociale informatieverwerkingsprocessen.
 • Diagnose: identificeert specifieke tekorten in de sociale informatieverwerking., bijvoorbeeld in het kader van indicatiestelling.
 • Evaluatie: evalueert de voortgang en de effectiviteit van op sociaal- cognitieve vaardigheden gerichte behandelingen en interventies.

Wat meet de SCVT?

De SCVT meet acht, aan de leeftijd gerelateerde sociaal cognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: • identificeren (onderkennen, herkennen en benoemen van observeerbare perspectieven)
 • discrimineren (beoordelen of twee of meer observeerbare perspectieven overeenkomen of verschillen)
 • differentiëren (afleiden dat er meerdere perspectieven mogelijk zijn)
 • vergelijken (afleiden en benoemen van overeenkomsten en verschillen tussen observeerbare perspectieven)
 • zich verplaatsen (het perspectief van een andere persoon afleiden, verklaren waarom deze een ander perspectief heeft, causale relaties tussen perspectief en oorzaak)
 • relateren (het leggen van causale relaties tussen minstens twee perspectieven en hun oorzaken en vice versa)
 • coördineren (een sociale situatie met twee of meer op elkaar betrokken perspectieven overzien vanuit een "derde persoonsperspectief")
 • verdisconteren (bewustzijn van de mogelijkheid het perspectief van de ander te beïnvloeden door rekening te houden met het resultaat van het afleidingsproces)

Behaalt een kind niet de score die wordt verwacht bij zijn/haar leeftijd dan is aandacht geboden voor een mogelijk problematische ontwikkeling.Voor wie?Afname, scoring en interpretatie van de SCVT is voorbehouden aan diagnostische bevoegde professionals.Afname en scoringDe SCVT bestaat uit zeven verhaaltjes met bijbehorende plaatjes. Bij elk verhaaltje horen acht vragen, die de acht sociaal cognitieve vaardigheden vertegenwoordigen. De afnameduur is circa 30 minuten. Het testmateriaal bevat tevens twee parallelversies: de SCVT-A en de SCVT-B. Deze versies bestaan beide uit drie verhaaltjes. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de SCVT complete set beschikt.NormenInterpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normscores. Hiervoor worden in de handleiding de volgende normgegevens gegeven: • meisjes - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen
 • jongens - voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar aparte normtabellen

Materiaal

SCVT-complete set

SCVT-scoreformulieren (per 25)

SCVT- handleiding

SCVT- vragenboekje (gratis downloadbaar op de BSL-shoppagina van de complete set)

 1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.