Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO

Complete set

S. van der Meulen; C. Slofstra; H. L. Spelberg

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Communicatieve Intentie Onderzoek - CIO

overig gedrukt: € 975.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031360970, December 2012
Formaat: 61.0 (h) x 33.0 (b) x 31.5 (d) cm. Gewicht: 7109 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

beschrijving

Doel van de test

Het Communicatieve Intentie Onderzoek wordt gebruikt voor diagnostiek van bij jonge kinderen die niet of nauwelijks spreken. Het CIO brengt de communicatieve intentie van de kinderen in kaart. Met het  onderzoek observeert men de preverbale en vroeg-verbale ontwikkeling in spelsituaties (in een weinig belastende onderzoekconditie) met een van de ouders en met de onderzoeker.

Toepassing

Individuele diagnostiek: differentiaaldiagnostiek in vroege communicatieve fase; ondersteuning van aanvraag van leerlinggebonden financiering; ondersteuning van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs (cluster-2); of wetenschappelijk onderzoek.

Evaluatie: meten van het spontane ontwikkelingsverloop en van het effect van gegeven therapie.

Wat meet het CIO?

Het CIO onderzoekt de kwaliteit en het niveau van de ontwikkeling van de communicatieve intentie van jonge kinderen. 

Voor wie?

Het CIO wordt afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals, logopedisten en klinisch linguïsten. 

Afname en scoring

Het CIO wordt individueel afgenomen. De duur van de afname is ca. 40 minuten observatiesituatie en 20 minuten uitwerking van de observatiegegevens.

Normen

De test is genormeerd op basis van een representatieve landelijke steekproef jonge kinderen. 

Materialen

• Complete Set (testmateriaal, handleiding en scoreformulieren)

• Scoreformulieren (set van 25)

• Handleiding

• E-learning: online training in het afnemen, scoren en interpreteren van het CIO


Meer teksten en voorbeelden:

toelichtingMeet kwaliteit en niveau van communicatieve intentie
Toepasbaar bij kinderen die niet of nauwelijks spreken
Met aantrekkelijk spelmateriaal voor jonge kinderen
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.