RVDLT

P. Wilhelm

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
RVDLT

paperback/ gebrocheerd: € 97.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031360215, geïllustreerd, 58 blz., November 2010
Formaat: 24.2 (h) x 16.8 (b) x 0.3 (d) cm. Gewicht: 143 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

et al:

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving


Doel van de test

De Rey Visual Design Learning Test (RVDLT) doet een beroep op het visuele geheugen. De testscores zijn indicatief voor de capaciteit van het korte termijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie. De RVDLT wordt ingezet in de neuropsychologische diagnostiek bij kinderen met vermeende leer- of ontwikkelingsstoornissen, of voor het vaststellen van het functieniveau na schade aan het brein, bijvoorbeeld ten gevolge van een trauma of neurologische aandoening. De RVDLT is een zogenoemde ‘design memory’ test, waarbij men visuele stimuli aanbiedt die uit het hoofd nagetekend dienen te worden. De RVDLT onderscheidt zich van andere visuele geheugentests doordat hij beter voldoet aan specifieke criteria voor dit type tests. Zo heeft de RVDLT een herkenningsfase, zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen reproductie en herkenning van visuele informatie en maakt de test gebruik van complexe, ambigue test stimuli, zodat validiteitsbedreigende verbale encoderingsstrategieën zoveel mogelijk uitgesloten worden. Een bijkomend voordeel van de RVDLT is dat de opbouw van de test gelijk is aan de 15 Woordentest (Saan & Deelman, 1986), een verbale geheugentest die veelvuldig wordt toegepast. Visuele en verbale geheugenfuncties kunnen daardoor goed met elkaar worden vergeleken.

Toepassing

neurodiagnostiek: meet de visuele geheugenfuncties van kinderen
behandeling:  als blijkt dat de capaciteit van het geheugen beperkingen vertoont, biedt de uitslag aanknopingspunten voor interventies op het gebied van het dagelijks leven, school en werk.

Wat meet de RVDLT?

De RVDLT bestaat uit een leerfase, een uitgestelde reproductiefase en een herkenningsfase. Met de eerste twee fases meet de RVDLT de capaciteit van:
• het kortetermijn/werkgeheugen voor visuele informatie.
• het leervermogen voor visuele informatie.
• het langetermijngeheugen voor visuele informatie.
De herkenningsfase wordt ingezet als controlemaat wanneer het vermoeden bestaat dat factoren als faalangst of de constructieve vaardigheden van  het kind een onderschatting van de testprestaties veroorzaken.

Voor wie?

De RVDLT wordt afgenomen in het kader van de neuropsychologische diagnostiek. De test is af te nemen door (neuro)psychologen, (ortho)pedagogen en psychiaters met een ruime kennis van testconstructie, toepassing van tests en interpretatie van testgegevens.

Afname en scoring

De RVDLT wordt individueel afgenomen waarbij testfiguren via een computerscherm worden aangeboden. Er wordt gescoord aan de hand van een scoringsprotocol. De afname van de RVDLT neemt maximaal (bij afname van de herkenningsfase) 60 minuten in beslag, De scoring duurt ongeveer 20 minuten.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de RVDLT complete set beschikt. 

Normen

De RVDLT bevat de volgende normgegevens:
• algemene jeugdbevolking kinderen van 6 t/m 12 jaar
o leerfase en uitgestelde reproductiefase: normering per levensjaar
o herkenningsfase: niet-leeftijdsgerelateerde normering
o dubbelen en fouten: niet-leeftijdsgerelateerde normering

Materiaal

• RVDLT- complete set
• RVDLT- scoreformulieren (set van 25)
• RVDLT- blokjes tekenpapier 
• RVDLT- handleiding

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Rey Visual Design Learning Test

paperback/ gebrocheerd: € 408.00

Meet: de capaciteit van het korte termijn/werkgeheugen, het leervermogen en het langetermijngeheugen voor visuele informatie 
Leeftijdsbereik: kinderen ...

Meer boekennieuws op Facebook.