Wet toelating zorginstellingen

J.J.M. Linders

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Wet toelating zorginstellingen

paperback/ gebrocheerd: € 113.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789031360185, 199 blz., December 2008
Formaat: 24.0 (h) x 16.8 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 357 gram.

Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum

serienaam/reeks: Gezondheidswetgeving in de praktijk

beschrijving

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is op 1 januari 2006 in werking getreden. Deze wet faciliteerde de overgang van een stelsel waarin het aanbod centraal werd gestuurd door de overheid, naar een decentraal, vraaggericht stelsel. Daarbij werd de capaciteit niet langer bepaald door de overheid, maar door de bij de zorgverlening betrokken partijen (consumenten, instellingen en verzekeraars).Inmiddels heeft de wetgever enkele stappen gezet op weg naar een grotere zelfstandigheid voor zorginstellingen. Zo is het bouwregime voor ziekenhuizen per 1 januari 2008 afgeschaft, het uitvoeringsbesluit WTZi aangepast en zijn de Beleidsregels van de Minister op basis van de WTZi in april 2008 gewijzigd.Deze tweede, geheel geactualiseerde uitgave van de Wet toelating zorginstellingen biedt inzicht in de betekenis van de WTZi in de praktijk. De auteur behandelt op heldere en systematische wijze onder meer de toelating met en zonder bouw, het toetsingskader voor de toelating, transparantie-eisen, de beleidsvisie van de minister van VWS, vergunningen, prestatie-eisen, sanering en rechtsbescherming.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.