'Invoer te lande verboden'

Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen, 1836-1857

Agnes Lewe

'Invoer te lande verboden'

ingenaaid: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-509-5, 350 blz., June 1995
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 3.5 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

trefwoorden: economische geschiedenis handel landhandel landwegen rivieren grensstrook goederentransport export import handelspolitiek tariefpolitiek ...

beschrijving

In 'Invoer te lande verboden' staat de handel in de grensstrook tussen Nederland en Pruisen centraal, met name de wisselwerking tussen handel, regionale economische ontwikkeling en infrastructuur in de periode 1836 tot 1857. Het Pruisische grensgebied met Nederland was onderverdeeld in zes Haupzollambtsbezirke, die een bepaald aandeel in het verkeer met Nederland moesten bewaken: Coesfeld, Emmerik, Kranenburg, Kaldenkirchen, Wassenberg en Aken. In Nederland bestonden geen rayons. Het onderzochte gebied wordt daar begrensd door de lijn Almelo, Goor, Lochem, Doesburg, Arnhem, Grave en Maas. Na een beschrijving van het onderzochte gebied, de regionale infrastructuur, de ontwikkelingen op het gebied van goederentransport, de verkeerspolitiek, de handels- en tariefpolitiek en de organisatie van de douane in beide landen, wordt de landhandel eerst per goederengroep op macroniveau beschreven. Daarna volgt een uitvoerige analyse van de handel van elk Pruisisch douanekantoor op regionaal niveau aan de hand van bewaard gebleven Kommerzialnachweisungen van het Duitse Tolverbond. Uit deze analyse blijkt, dat de landhandel voor alle onderzochte regio's, ook de meest geïndustrialiseerde, een rol heeft gespeeld zowel in de uitwisseling van regionale producten en als voor de internationale handel. De economische ontwikkeling van de afzonderlijke regio's heeft de handel in tweeërlei opzicht beïnvloed: groeiende vraag leidde tot omvangrijke invoer en economische bloei stimuleerde de ontwikkeling van het binnenlandse wegennet. Handelspolitieke invloeden waren nauwelijks aantoonbaar. De komst van grensoverschijdende spoorwegen betekende een zeer sterke teruggang van het parallellopende wegverkeer.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.