Katholieke identiteit en historisch bewustzijn

W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving

Albert van der Zeijden

ingenaaid: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-6550-709-9, geïllustreerd, 368 blz., June 2002
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 3.6 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

trefwoorden: historiografie katholicisme katholieke geschiedschrijving katholieke emancipatie verzuiling nationalisme natievorming nationale identiteit katholieke identiteit professionalisering rooms-katholieke kerk W.J.F. Nuyens R. Fruin Groen van Prinsterer West-Friesland plattelandsarts negentiende eeuw religie natie protestantse natie geschiedschrijving emancipatie modernisme L.J. Rogier

beschrijving

In dit boek wordt Nuyens' werk, voor het eerst, geplaatst in de internationale politieke én culturele context van zijn tijd. Nuyens was één van de grote 'nationale' negentiende-eeuwse geschiedschrijvers die de geschiedenis gebruikten om de nieuw opkomende Nederlandse natie diepte en inhoud te geven. Religie speelde een sleutelrol in de strijd om de nationale identiteit. Terwijl Fruin en Groen de Nederlandse natie op grond van zijn geschiedenis een protestants karakter toeschreven, presenteerde Nuyens een open, grootkatholieke visie waarmee ook de katholieken zich konden identificeren. Nuyens was een kleurrijke persoonlijkheid, die zijn grote geschiedwerken schreef in de marge van zijn drukke werkzaamheden als plattelandsarts in Westfriesland. De sjees waarmee hij op patiëntenbezoek ging, gebruikte hij als een vliegende bibliotheek.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: