Hoort wonder!

Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat

B. Besamusca

Hoort wonder!

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-614-6, geïllustreerd, 192 blz., June 2000
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 300 gram.

trefwoorden: Middelnederlandse letterkunde historische letterkunde medioneerlandistiek geestelijke letterkunde Arturroman hoofse roman ridderroman Walewein ...

beschrijving

'Verwondering, de behoefte om te begrijpen, de zeldzame, maar onvervangbare voldoening als dat soms lijkt te lukken - dat is de brandstof waarop mijn wetenschappelijke motor loopt, maar dat verklaart nog niet waarom die motor mij steeds opnieuw naar de Middeleeuwen brengt. Misschien is sympathie het beste woord om aan te duiden wat de richting van mijn nieuwsgierigheid bepaalt. Middeleeuwse kunst, de kunst van de kathedralenbouwers en van de miniaturenschilders, en van hun litteraire vakbroeders, de makers van verhalen en liederen, is mij sympathiek. Maar waarop berust die sympathie? Zeker niet op een overeenkomst in levensbeschouwing, nog minder op een nostalgisch terugverlangen naar het verleden. Wat ik in middeleeuwse litteratuur als indrukwekkend en soms als ontroerend ervaar, is de hardnekkige, toegewijde wil van de dichters om het menselijk bestaan zinvol, begrijpelijk, en in ethisch opzicht bevredigend te maken' (W.P. Gerritsen, Vier inleidende colleges over Middelnederlandse litteratuur. Utrecht, 1976, p. 54-55). Geïnspireerd door deze woorden van hun leermeester en collega en geleid door hun verwondering over bepaalde verhalen, personages, gedichten en handschriften, schreven 26 medio-neerlandici en mediëvisten de korte opstellen over middeleeuwse literatuur in deze bundel.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveJOSÉ VAN AELST, Het tekstuele universum van een devote kopiist   WIM VAN ANROOIJ,... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.