Licht op Deventer 6

De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 (1619-1640)

Jacobus Revius

Licht op Deventer 6

gebonden: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-597-2, 175 blz., June 1998
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.7 (d) cm. Gewicht: 300 gram.

trefwoorden: Deventer Overijssel historiografie geschiedschrijving stadsgeschiedenis lokale geschiedenis Hanze regionale geschiedenis Jacobus Revius ...

beschrijving

In dit werk beschrijft Revius, in zes boeken, de geschiedenis van zijn vaderstad Deventer en het gebied waarvan de Hanzestad deel uitmaakte. In 1995 verscheen (eveneens bij Uitgeverij Verloren) een editie met vertaling in modern Nederlands en commentaar van boek V. Nu is de beurt aan boek VI. Ook in boek VI handhaaft Revius zijn chronologische presentatie van de historische gebeurtenissen. Deze annalistische werkwijze brengt met zich mee dat de behandeling van samenhangende historische, godsdienstige en culturele ontwikkelingen en processen vaak onderbroken wordt door de vermelding van andere gebeurtenissen of andere processen. Zo komen zeer verschillende onderwerpen aan de orde. Toch wekt boek VI de indruk een grotere samenhang te bezitten dan de voorafgaande boeken, omdat de inhoud gedomineerd wordt door twee gebeurtenissen: de Nationale Synode van Dordrecht en de effectuering van haar besluiten en maatregelen in Overijssel en de oprichting van het Deventer Athenæum Illustre, dat op 16 februari 1630 zijn poorten opende. Revius zelf is prominent aanwezig in dit laatste boek. Als geziene en geleerde predikant speelde hij een belangrijke rol in het kerkelijke leven in en rond Deventer. Uit dien hoofde was hij ook betrokken bij de ontwikkelingen in het onderwijs en de stichting van het Athenæum Illustre. Revius' geschiedenis eindigt met de aanvaarding van zijn benoeming tot prefect van het Theologisch- of Statencollege der Leidse universiteit in 1641. Revius' schildering van de geschiedenis van de stad Deventer, in vroeger tijden even belangrijk als Amsterdam, en omliggende gebieden biedt zowel de moderne historicus als de geïnteresseerde lezer vele fraaie inkijkjes.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.