Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid

Rede uitgesproken op 23 september 1797 bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid

M. Siegenbeek

Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsc ...

pamflet: € 10.00

ISBN: 978-90-6550-577-4, 32 blz., June 1997
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 60 gram.

trefwoorden: Neerlandistiek wetenschapsgeschiedenis universiteitsgeschiedenis onderwijsgeschiedenis Nederduitse welsprekendheid Matthijs Siegenbeek ...

beschrijving

In zijn 'Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid' gaat Siegenbeek expliciet in op het nut en het doel van het universitaire onderwijs in het Nederlands en legt uit waarom juist aanstaande juristen, theologen en politici zich dienen te bekwamen in de welsprekendheid. Globaal schetst hij hoe het academisch onderwijs in de welsprekendheidsleer eruit zou moeten zien. Met zijn rede wilde hij zijn toeschouwers definitief overtuigen van het bestaansrecht van de nieuwe leerstoel. De instelling van de eerste leerstoel in de Nederduitse welsprekendheid - wij zouden zeggen taalbeheersing - was geen op zichzelf staand verschijnsel, maar maakte deel uit van de politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen in de eerste helft van de achttiende eeuw. Een groeiend patriottisme zorgde voor meer belangstelling voor de moedertaal en de vaderlandse letterkunde. De Leidse curatoren zagen in het onderwijs in de moedertaal en de welsprekendheid een middel om de nationale eenheid en zelfstandigheid van het volk te versterken. In dit kleine boekje wordt de inaugurele rede van Matthijs Siegenbeek opnieuw uitgegeven. In de inleiding wordt beknopt ingegaan op de inhoud en de achtergronden van de instelling van de eerste leerstoel in de Nederduitse welsprekendheid.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.