Het Album J. Rotarii

Tekstuitgave van het werk van Johan Radermacher de Oude (1538-1617) in het Album J. Rotarii, Handschrift 2465 van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent

K. Bostoen

Het Album J. Rotarii

ingenaaid: € 19.00

ISBN: 978-90-6550-047-2, geïllustreerd, 118 blz., June 1999
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 180 gram.

trefwoorden: historische letterkunde humanisme boekgeschiedenis cultuurgeschiedenis geleerdencultuur biografie album amicorum gelegenheidspoëzie brieven ...

beschrijving

Het Album J. Rotarii is een collectie handschriften uit de zestiende eeuw. Ze stamt uit het bezit van Johan Radermacher de Oude, een humanistisch geleerde en koopman, die opgroeide in Aken, in de leer ging in Antwerpen bij de befaamde internationale zakenman met protestantse sympathieën Gillis Hooftman, daarna Hooftmans filiaalhouder werd in Londen en die zich tenslotte - via opnieuw Antwerpen en Aken - vestigde te Middelburg, waar hij in 1617 overleed. Het Album J. Rotarii bevat, naast bijdragen van Radermacher, brieven en literaire bijdragen van zijn vrienden, maar ook afschriften van handschriften die in zijn eigen kring circuleerden. In dit boek worden de eigen bijdragen van Radermacher, waarvan sommige door hem zelf zijn geïllustreerd, voor het eerst uitgegeven en becommentarieerd. Het gaat onder andere om ontwerpen voor grafschriften, deviezen en rijmpjes om op messen of doopgeschenken te laten graveren, een satirisch refrein, een afschrift van een middeleeuws poëticafragment, een epigram over mieren, een aantal ontwerpen voor alba amicorum en een korte familiekroniek, deels in het Latijn, deels in het Nederlands.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.