Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren

Met een teksteditie van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290)

J.G. Kruisheer

Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-036-6, geïllustreerd, 218 blz., June 1998
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 350 gram.

trefwoorden: regionale geschiedenis Zeeland rechtsgeschiedenis landkeuren keuren oorkonden Zeeuwse geschiedenis Floris de Voogd Floris V Holland volkstaal ...

beschrijving

Over het ontstaan van de Zeeuwse landkeuren was weinig bekend. Het nu ondernomen onderzoek toont aan dat een belangrijk deel van deze rechtsoptekening dateert uit de jaren onmiddellijk volgend op het verdrag van Brugge van 1167. Het kernthema van dat Vlaams-Hollandse verdrag is in de oudste bestanddelen van de keuren terug te vinden: het tegengaan van beroving van Vlaamse kooplieden die door Zeeland reizen, en de aansprakelijkheid voor de door de rovers toegebrachte schade. De keuren werden van tijd tot tijd aangevuld en gewijzigd. Die aanvullingen en wijzigingen weerspiegelen de spanningen die zich in bijna anderhalve eeuw voordeden binnen de Zeeuwse samenleving, tussen de Zeeuwen en de graven van Holland, en tussen dezen en hun suzereinen, de graven van Vlaanderen. Daarbij maken de keuren een belangwekkend cultureel verschijnsel zichtbaar, te weten het gebruik van het geschreven Nederlands in het maatschappelijk verkeer. De Zeeuwse landkeuren zijn de oudst overgeleverde Nederlandse teksten van enige omvang.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.