Wassenaar en Omstreken

Eduard C. Hoebolt

ingenaaid: € 12.00

ISBN: 978-90-74622-28-8, 200 blz., January 1996
Gewicht: 300 gram.

co-auteur: Rob Perik

fotograaf: Jan Stegeman

trefwoorden: Wassenaar

beschrijving

Ruim honderd jaar geleden, in 1904, verscheen het boekje 'Wassenaar en Omstreken', een gids door Eduard C. Houbolt. De auteur was een bekende Wassenaarder, onder meer schrijver van het jongensboek De smokkelaars van Wassenaar en reeksen van artikelen over de geschiedenis van het dorp in het Wassenaars Nieuwsblad.

Van de originele uitgave 'Wassenaar en Omstreken' zijn slechts enkele exemplaren overgebleven. In deze heruitgave is de gids van Houbolt in zijn geheel opnieuw afgedrukt, in het originele zetsel. Ook de foto’s van J. Eggink Jzn. en advertenties zijn integraal opgenomen. Rob Perik beschrijft in de aanvullende hoofdstukken hoe het dorp in een periode van bijna een eeuw is veranderd en geeft her en der het verloop van eerdere geschiedenis aan. Zijn verhaal wordt geïllustreerd door foto’s van Jan Stegeman.

Uit het originele voorwoord:
'Het steeds toenemend vreemdelingen-verkeer in ons dorp maakt m.i. een gids, zoo niet nodig, dan toch niet overbodig.
Wassenaar met zijne heerlijke omstreken, zijne prachtige buitenplaatsen, is waard bekend en bezocht te worden.
Wie het eenmaal bezoekt, komt terug.
Trouwens de geheele streek tusschen ’Die Haghe en Voghelensanck’, reeds in Melis Stoke’s tijd vermaard, behoort tot de schoonste van ons land.
Waar de niets ontziende hand des menschen veel van het maagdelijk schoon dezer landstreek heeft ontroofd, bleef Wassenaar en zijn naaste omgeving daarvan tot-nog-toe gespaard. Hier is het statige woud met zijne geheimzinnige geluiden, het kreupelhout met zijn nachtegalenslag gebleven.
Ook de nabijheid der zee met Hollands blanke duinen maakt het hier aantrekkelijk.
De belangstelling in dit zoo rijk gezegend oord van ons land te bevorderen, is het doel van dit werkje.
En hiermee den lezer heil, den wandelaars en fietsers veel genot.'
E.C. Houbolt Wassenaar, 1 oct. 1904

'Dit is een prachtig gidsje voor hen die door het groene Wassenaar willen wandelen.' Wassenaars Nieuwsblad

'Houbolt neemt de lezer van Wassenaar en Omstreken aan de hand tijdens wandelingen door het dorp en de omliggende landerijen en geeft een fascinerend beeld van het Wassenaar van toen. Zijn typerende stijl, grote kennis van zaken en aandacht voor detail, maken dat ook de tegenwoordige lezer veel plezier aan zijn gids zal besteden. Zeker gelet op de aard van het Wassenaar van destijds.'
De Wassenaarder

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Eduard C. Houbolt (1869-1950) werd na de kweekschool in Haarlem ondermeester... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.