Moderne Russische Literatuur

van Poesjkin tot heden

Arthur LangeveldWillem G. Weststeijn

Moderne Russische Literatuur

ingenaaid: € 32.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6143-289-0, 400 blz., July 2005
Gewicht: 850 gram.

Uitgever: Uitgeverij Pegasus

Moderne Russische Literatuur

Arthur Langeveld &
Willem G. Weststeijn

Moderne Russische literatuur
van Poesjkin tot heden

Deze geschiedenis van de moderne Russische literatuur heeft, anders dan de reeds bestaande, een exemplarische opzet, waarbij het accent wordt gelegd op bepaalde werken die kenmerkend zijn voor een schrijver of een stroming. Dus geen uitgebreid overzicht van alle belangrijke schrijvers en hun werken, maar wel een min of meer uitvoerige bespreking van de typerende, geïllustreerd met citaten uit de tekst. Vanzelfsprekend worden biografische feiten vermeld en worden ook historische en literaire ontwikkelingen aan de orde gesteld, maar de nadruk ligt toch op een reeks hoogtepunten. De lezer krijgt daardoor een grondig inzicht in de grote ontwikkelingen in de Russische literatuur van de negentiende en de twintigste eeuw.


● Arthur Langeveld is docent aan de Universiteit Utrecht, vertaler en literatuurrecensent
● Willem G. Weststeijn is hoogleraar Slavische Letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.