Ik kan niet zwijgen

voorzet voor een moderne metafysica

Aad Hoogendam

Ik kan niet zwijgen

paperback/ gebrocheerd: € 12.95

ISBN: 978-94-92228-77-2, 113 blz., March 2016 UITVERKOCHT!

Uitgever: Calbona Uitgeverij

NB: Er zijn meer uitvoeringen van dit boek.

beschrijving

Jezus heeft destijds de ingeving gekregen om de naastenliefde van het goddelijke onder de aandacht van de mensen te brengen. Maar de mensen hebben de gewenste levenskoers van Jezus niet opgevolgd.
Spinoza heeft destijds de ingeving gekregen om het goddelijke van de gehele kosmos onder de aandacht van de mensen te brengen, omdat de persoonlijke God niet bestaat. Maar de mensen hebben de gewenste levenskoers van Spinoza niet opgevolgd.
U leest in mijn schrijven over heel wat doem-conclusies, maar ook over de beloning die volgt indien men de eenvoudige nieuwe levenskoers gaat volgen.
Hierover kreeg ik recent een ingeving, die mij verwees naar de belofte die de mens doet in het gebed van het "Onze Vader," namelijk: "uw Koninkrijk kome!"
De mensen moeten met de nieuwe levenskoers de weg vrijmaken voor Gods Koninkrijk. Hierbij moet de gedachte zijn gefixeerd op het goddelijke van de gehele kosmos uit het nieuwe testament in plaats van op de persoonlijke God van het oude testament.Indien de mensheid ruim tweeduizend jaar geleden de nieuwe levenskoers van de naastenliefde had gekozen, was Gods Koninkrijk mogelijk al gekomen.Op het moment dat de mensheid begint aan de nieuwe levenskoers, komt er allengs al verlichting in de goddelijke kosmische wetten.In mijn schrijven, dat ik heb kunnen doen met veel hulp van anderen en ingevingen, staat de nieuwe levenskoers duidelijk uitgelegd. Maar deze informatie wordt tot nu toe voor de mensheid nog verborgen gehouden, op een kleine groep die ik mijn boeken toestuur na.Abrahams voorbede voor Sodom in Genesis 18: 32 "En Abraham zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek: misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. Toen ging de Here weg."

Na al mijn inspanning sta ik alleen! Mogelijk ondersteund door vele individuele gelovigen, bij diverse geloofsgemeenschappen.Nu dagblad Trouw het christelijke beginsel heeft laten vervallen, kan Trouw mogelijk op zoek gaan naar de schaakspelregels van een modernere metafysica, om zo positief karma op te gaan bouwen.Adriaan J. Hoogendam

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Vergelijkbare uitvoeringen van dit boek:

Ik kan niet zwijgen

paperback/ gebrocheerd: UITVERKOCHT!
De huidige levenskoers van de mensheid is voor mij als een boze droom, maar aan het eind van de droom, kan het allemaal nog goed komen. Vanaf ...

Meer boekennieuws op Facebook.