De verbroken betovering

Mentaliteit en cultuur in preindustrieel Europa

P. Spierenburg

De verbroken betovering

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-042-7, geïllustreerd, 416 blz., January 1998
Formaat: 22.5 (h) x 14.8 (b) x 2.5 (d) cm. Gewicht: 681 gram.

trefwoorden: mentaliteitsgeschiedenis, sociaal-culturele geschiedenis, volkscultuur, verstedelijking, staatsvorming, economische groei

beschrijving

Van De verbroken betovering verschijnt de derde en geheel herziene druk op een moment dat het veld dat het boek bestrijkt, de mentaliteits- of sociaal-culturele geschiedenis van pre-industrieel Europa, rijker bloeit dan ooit. Giovanni met zijn minnares Lusanna, Bertrande en haar onoprechte Martin: zij hebben gezelschap gekregen van de onvermoeibare moppentapper Van Overbeke en twee jongens genaamd Evert, de een aanleiding tot het oprichten van een tuchthuis, de ander ontvanger van een goddelijke boodschap. De afgelopen tien jaar is de omvang van de verhalen toegenomen en is de bestudering van de minder spectaculaire aspecten van het dagelijks leven geïntensiveerd. Dit boek biedt een synthese van de (sinds de eerste druk sterk toegenomen) historische literatuur, maar beperkt zich niet tot het zonder meer navertellen van gegevens. Het reikt een interpretatiekader aan. Thema's als volkscultuur en gezinsleven of de bejegening van misdadigers en krankzinnigen worden met elkaar in verband gebracht. Daarnaast komen de verbindingslijnen aan bod tussen mentale veranderingen en andere maatschappelijke ontwikkelingen als verstedelijking, staatsvorming en economische groei. Uiteraard zijn oudere beelden en opvattingen waar nodig herzien. Nieuw is een hoofdstuk over de geschiedenis van de seksualiteit. De verbroken betovering strekt zich uit tot mentaliteitsveranderingen in West-Europa als geheel, van de feodale tijd tot aan het begin van de industriële revolutie. Het zijn met name twee lange-termijn ontwikkelingen die de rode draad vormen: privatisering, de geleidelijke overgang van levensaspecten en menselijke behandelingen van een openbare naar een besloten sfeer, en de onttovering van het wereldbeeld, het op de achtergrond raken van magische voorstellingen en de opkomst van een meer onpersoonlijke visie op de kosmos en de menselijke samenleving.

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.