Nederland in Franse schaduw

Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland (1806-1810)

J. Hallebeek

Nederland in Franse schaduw

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-906-2, geïllustreerd, 298 blz., June 2006
Formaat: 24.1 (h) x 16.0 (b) x 1.9 (d) cm. Gewicht: 553 gram.

redactie: J. Hallebeek; A.J.B. Sirks

trefwoorden: Bataafse Republiek, Koninkrijk Holland, Franse Revolutie, Napoleon, Lodewijk Napoleon, Bataafs-Franse tijd

beschrijving

Op 5 juni 1806 bood een delegatie uit Nederland te Parijs een petitie aan Napoleon aan, waarin de keizer der Fransen gevraagd werd zijn broer Lodewijk Napoleon als koning van het Koninkrijk Holland te laten kronen. Met dit toneelspel - alles was van te voren geregisseerd - begon een periode van net iets meer dan vier jaar waarin een groot deel van het fundament voor ons huidige koninkrijk werd gelegd en wel op eigen kracht. Belangrijke wetten van het Bataafsche Bewind, in zijn laatste jaren aangenomen, werden in deze periode uitgevoerd, zoals de lager-onderwijswet, de dijken-en polderwet en de belastingwetten. Ook de Franse Code civil, die overgenomen moest worden, werd naar Nederlandse smaak 'ingerigt', terwijl men een eigen strafwetboek maakte. Daarnaast werd de gelijkberechtiging van katholieken, Joden en anderen doorgevoerd, werden de posterijen nationaal ingericht, het kadaster ingevoerd, vervingen gemeenten de vroegere steden en dorpen en werden lijf-eigenschap en gilden afgeschaft. Zo werd onder Lodewijk Napoleon Nederland in korte tijd gemoderniseerd.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud: Recht en bestuur in het Koninkrijk Holland J.-L. HAROUEL, De 'familiekroniek'... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.