Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

Vorm, identiteit en herinnering

Lotte Jensen

Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8704-341-4, geïllustreerd, 240 blz., July 2013
Formaat: 24.1 (h) x 17.0 (b) x 1.7 (d) cm. Gewicht: 464 gram.

redactie: Lotte Jensen; Nina Geerdink

trefwoorden: oorlog, oorlog en vrede, literatuur, Republiek, literatuurgeschiedenis, Vondel, Madame de Sévigné, Frans-Nederlandse oorlog, Le Francq ...

beschrijving

Hoewel oorlogen verwoestend zijn, hebben ze ook een productieve kracht: ze hebben een schat aan onvergetelijke literatuur opgeleverd. In deze bundel staat de literaire verbeelding van oorlog in de vroegmoderne Republiek vanuit een Europees perspectief centraal. Wie waren erbij betrokken en welke belangen hadden zij? Hoe verhouden fictie en werkelijkheid zich tot elkaar? Welke oorlogen zijn in de collectieve herinnering bewaard en welke vergeten?

Inhoud: LOTTE JENSEN/NINA GEERDINK, Inleiding YOLANDA RODRIGUEZ PÉREZ, Muiterij op het Spaanse toneel van de Gouden Eeuw: fictie en werkelijkheid ALICIA MONTOYA, Oorlog als roman. De aristocratische visie van Mme de Sevigne op de 'campagne de Hollande' HELMER HELMERS, 'Een galery vol oorlogstaferelen'. Vondels Lucifer (1654): oorlogsstuk in debatten over vrede NINA GEERDINK, Het ontzet van Kopenhagen (1658) in teksten van De Decker, Vos en Vondel: de toe-eigening van een triomftocht LIEKE VAN DEINSEN, 'Hoe! spreekt men van tooneel, in tijdt van Staatkrakkeelen?' De Amsterdamse Schouwburg als brandpunt van politiek en literatuur tijdens de Engelse Oorlogen KORNEE VAN DER HAVEN, Militair toneel en de ontdekking van de soldaat omstreeks 1780 RICK HONINGS, Lillende lijven, krakende knoken en geknotte koppen. De slag bij De Doggersbank in de Nederlandse poëzie NELLEKE MOSER, De pen en het zwaard. Oorlogsliteratuur in handgeschreven dichtbundels van schoolmeesters en militairen uit de achttiende en negentiende eeuw BART VERHEIJEN, Beef Dwingeland! Verzet tegen de conscriptie tijdens de Napoleontische bezetting 1810-1813 LOTTE JENSEN, Subversief verzet: de anti-Napoleontische geschriften van Samuel Iperuszoon Wiselius JANNEKE WEIJERMARS, De Slag bij Waterloo in de Nederlandse literatuur: verlossing en verbroedering

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.