CPTED, een integrale visie op

veiligheid in de binnenstad

Jos de Lange

CPTED, een integrale visie op

paperback/ gebrocheerd: € 16.95

ISBN: 978-90-77983-09-6, geïllustreerd, 124 blz., March 2006
Formaat: 20.0 (h) x 12.5 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 139 gram.

Uitgever: Uitgeverij Quist

trefwoorden: criminaliteit, veiligheid, CPTED, gebouwde omgeving

beschrijving

Zonder de pretentie te hebben een sluitend antwoord te hebben op alle problemen rond afwijkend gedrag, criminaliteit en terreurdreiging, biedt crime prevention through environmental design, CPTED, een oplossingsrichting.

CPTED beoogt instandhouding en herstel van sociale controlemechanismen door de vormgeving en inrichting van gebouwen en de ruimte daaromheen. Het doel is een sociaal klimaat te scheppen waarbij bewoners, bezoekers en passanten zich verantwoordelijk voelen voor wat er in de omgeving gebeurt. En daardoor bereid zijn om anderen aan te spraken op gedrag dat in dié omgeving niet passend is, of zelfs als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren.


Hoe dan te zorgen dat de mensen in de straat bereid zijn om op elkaar te letten, en te zorgen voor hun omgeving? Dat kan door te werken met kleur, met licht en met ruimte, door vriendelijk en open te bouwen en gebruik te maken van variatie in beplanting en straatmeubiliair. Als u zegt: 'In deze straat zou ik willen wonen', is het minder waarschijnlijk dat afwijkend gedrag of zelfs criminaliteit daar een kans krijgen.

Een belangrijk voordeel van toepassing van CPTED-principes is dat ze nauwelijks geld kosten. Het is dan ook verstandig om hiermee al rekening te houden in de planfase. CPTED is een discipline die niet alleen is voorbehouden aan beveiligers. Ook ontwerpers, stedebouwkundigen, architecten, bestuurders en ordehandhavers kunnen er baat bij hebben. CPTED heeft zich inmiddels bewezen in Engeland, Canada en Australië.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.