Praten als Brugman

De wereld van een Nederlandse volksprediker aan het einde van de Middeleeuwen

Nico Lettinck

Praten als Brugman

ingenaaid: € 10.00

ISBN: 978-90-6550-445-6, geïllustreerd, 80 blz., January 1999
Formaat: 20.0 (h) x 17.2 (b) x 0.6 (d) cm. Gewicht: 175 gram.

trefwoorden: Jan Brugman, Lidwina van Schiedam, Liduïna van Schiedam, volksprediker, middeleeuwen, volksgeloof

beschrijving

De uitdrukking 'praten als Brugman' is ontleend aan de prediker Jan Brugman (circa 1400-1473). Deze franciscaner monnik reisde in de vijftiende eeuw stad en land af om de mensen op te roepen een eenvoudig christelijk leven te leiden. In zijn gloedvolle preken sloot hij aan bij de belevingswereld van gewone mensen. Juist daarom was hij in zijn eigen tijd een gevierd man, maar werd hij in de geschiedschrijving al spoedig als een dweper of volksmenner afgeschilderd. Nico Lettinck, docent geschiedenis aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle, plaatst de persoon Brugman in de context van zijn tijd. Hij beschrijft zowel de inhoud van Brugmans preken als zijn wereldbeeld, waarin het lijden een belangrijke plaats innam. Dit thema werd door Brugman voorbeeldig uitgewerkt in zijn levensschets van de heilige Lidwina van Schiedam. Een schets van de vaderlandse beeldvorming over Jan Brugman besluit dit boek.

Figuren/plaatjes:

klik voor vergroting
Achterkant
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.