Wonderen voor alledag

Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit

J. van Moolenbroek

Wonderen voor alledag

ingenaaid: € 29.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-937-6, geïllustreerd, 320 blz., October 2006
Formaat: 24.0 (h) x 16.5 (b) x 3.2 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

overig: S. Corbellini; K. Goudriaan; J.A. Mol

beschrijving

Om richting te geven aan hun leven lieten middeleeuwers zich leiden door tekens en wonderen die ze van Godswege verwelkomden. Soms waren dat bovenzinnelijke ervaringen die hen rechtstreeks met de Andere Wereld in contact brachten, soms gewone gebeurtenissen waarachter bijbelse prototypes schuilgingen. Tekens konden zich ook voordoen in de gedaante van een persoon in wie men een man Gods herkende. En men verdiepte zich in het lijden van dé Man Gods, Christus. Deze goddelijke bakens wezen de weg tijdens avontuurlijke reizen, maar ook in het gewone leven van alledag. Aan deze samenleving in het teken van het goddelijke heeft Jaap van Moolenbroek zijn wetenschappelijke leven gewijd. In deze bundel zijn elf opstellen van zijn hand opgenomen, gegroepeerd rond drie thema's: vernieuwingen in het kloosterleven van de twaalfde en dertiende eeuw, Caesarius van Heisterbach en het religieuze leven van de Late Middeleeuwen.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud: Woord vooraf Noot van de redactie Een pastoraal offensief in... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.