Arbeidsongeschiktheid en Ziekengeld

Handleiding voor Ziekengeld en Uitkeringen voor Ondernemers

Erik Arts

Arbeidsongeschiktheid  en Ziekengeld

paperback/ gebrocheerd: € 9.75

ISBN: 978-94-92228-58-1, geïllustreerd, 46 blz., October 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: Calbona Uitgeverij

beschrijving

Nederland kent inmiddels meer dan één miljoen zelfstandigen. Die hebben gelukkig niet allemaal een dure AOV-polis nodig, uiteindelijk ben je niet Ondernemer geworden om teveel de kas van de Verzekeraars en de Fiscus te spekken.

Maar waar u voor uw mogelijke werknemers standaard verplicht bent vierentwintig maanden Ziekengeld door te betalen, daar bent u als ondernemer zelf niets verplicht, maar het zou wel verstandig zijn, als u geen financiële buffers heeft, om minimaal de vaste lasten zoals woon- en gezinskosten af te dekken.
Neem daarom deze handleiding rustig even door en besluit hierna of het wellicht handig is eens verdere informatie op te vragen.

Het risico geen Inkomen meer te hebben na een Ziekte of Ongeval dient uiteraard wel aanwezig te zijn, is dit risico er niet, of heeft u voldoende spaargeld of vermogen, of kan uw Partner mogelijk de vaste lasten opbrengen, dan is er wellicht geen sprake van een echt risico en dus is het onnodig afdekken hiervan middels een AOV niet nodig; iets verzekeren wat geen risico oplevert is wat overdreven.

Daarnaast kunt u overwegen om een gedeelte van de vaste lasten te verzekeren, en waarom, als u nog jong bent, de eindleeftijd niet wat inkorten van 67 tot bijv. 60 jaar, reken maar eens uit wat u over al die jaren aan premie bespaart en u zult verbaasd zijn. Een WW-uitkering stopt na max. zesendertig maanden, dus waarom als u 30 jaar bent een Polis opstarten met een looptijd van zevenendertig jaar, niet echt nodig dus.

Probeer derhalve ook eens te denken vanuit de Aanbieders van Polissen, uiteraard zullen deze u proberen te verleiden tot het verzekeren van tachtig procent van uw Inkomen, eindleeftijd 67 en uiteraard een index om de Polis waardevast te houden, een mooie passende polis, maar wel een tegen een maximaal tarief; niet zomaar doen dus!

Kijk ook eens wat er sinds 2008 allemaal aan aanbieders is verdwenen of in handen van de Staat is gekomen: Fortis, DSB, Reaal… het zijn net als de meeste Ondernemers bedrijven die afhankelijk zijn van vele factoren, dus zestig maanden inplannen voor een Polis is een realistische termijn, langer niet.

In 2004 werd de WAZ afgeschaft, omdat zelfstandigen zelf de keuze wilden kunnen maken om zich te verzekeren. Tegelijkertijd heeft een AOV de naam duur te zijn. Maar de premie van de AOV is, afgezet tegen die van de voormalige WAZ, redelijk vergelijkbaar en de dekking veelal beter.
Er is inderdaad een groeiende groep die eigenlijk wel een AOV wil, maar de middelen daartoe niet heeft, of onvoldoende begrijpt waar-om je toch wel een AOV zou moeten sluiten.

Het is complexe materie, niet voor niets is het door de AFM in de categorie Adviesgevoelige producten geplaatst. Veel mensen hebben behoefte om zich goed op dit terrein te laten voorlichten.
Verzekeraars en Adviseurs zijn daar verantwoordelijk voor. Wij helpen als FinPartner inmiddels ca 160 ondernemers om een weloverwogen keuze te maken in hun financiële situatie.

Belangrijk is dat u deze AOV niet te snel opstart vanuit het oogpunt als een soort van verplichte Polis, maar dat u, net als bij de aankoop van een bedrijfsauto of een nieuw pand, ook hier goed de tijd neemt om een passende aanbieder aan te schaffen.

Uw Adviseur kan samen met de Boekhouder een passend advies verstrekken.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.