Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern en Staats Hof van Gelre te Venlo

Hoofdlijnen van het procederen in civiele zaken in Spaans en nadien Oostenrijks, Pruisisch en staat (Opper-) Gelre in eerste aanleg en in hoger beroep 1580-1795

Louis Berkvens

Soevereine raad te Roermond, Justiz-Collegium te Geldern  ...

ingenaaid: € 12.00

ISBN: 978-90-8704-157-1, geïllustreerd, 112 blz., May 2011
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 200 gram.

beschrijving

Het grondgebied van de huidige provincie Limburg was ten tijde van het Ancien Régime verdeeld over een groot aantal soevereiniteiten en kende derhalve een gecompliceerde bestuurlijke en rechterlijke organisatie. Noord- en Midden-Limburg behoorden voor een groot deel tot het Overkwartier van Gelre, dat als onderdeel van de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans bestuur stond. Hier fungeerde vanaf 1580 de Soevereine Raad te Roermond als hoogste rechter. Het ressort van de Soevereine Raad werd ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog verdeeld tussen Pruisen, de Republiek en Oostenrijk, die elk voor hun territorium een eigen hoog rechterlijk college oprichtten, dan wel continueerden. In deze Procesgids wordt de geschiedenis van de drie hoge rechterlijke colleges in het Overkwartier gezamenlijk behandeld. Hierbij wordt vooral ingegaan op samenstelling en organisatie, competentie en instructies van de drie genoemde tribunalen. Daarna worden de civielrechtelijke procedures toegelicht aan de hand van enkele boeiende rechtszaken.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.