Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de noordelijke Nederlanden

H. van Engen

Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de noordeli ...

ingenaaid: € 27.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-8704-006-2, geïllustreerd, 272 blz., December 2007
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 2.7 (d) cm. Gewicht: 450 gram.

overig: H. van Engen; G. Verhoeven

beschrijving

In vrijwel alle geledingen van het monastieke landschap manifesteerde zich in de loop van de vijftiende eeuw een duidelijk streven naar hervormingen, een terugkeer naar de oorspronkelijke beginselen en een daarmee gepaard gaande strikte naleving van de ordewetgeving. Deze ontwikkeling, die zich lang niet altijd zonder slag of stoot voltrok, wordt aangeduid als 'monastiek observantisme'. Wat betreft de Noordelijke Nederlanden heeft het onderzoek hiernaar zich in de laatste decennia overwegend gericht op de Moderne Devotie. In deze bundel worden echter juist de observantiebewegingen in de oudere kloosterorden belicht, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre er sprake was van wisselwerking met de Moderne Devotie.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud: HILDO VAN ENGEN/GERRIT VERHOEVEN, Woord vooraf HILDO VAN ENGEN/GERRIT... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.