Over het leven van een zonderling genie:Mr.Willem Bilderdijk (1814-1831)

Gerard Leliefeld

paperback/ gebrocheerd: € 44,95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-71633-25-6, geïllustreerd, 632 blz., september 2015
Formaat: 23,0 (h) x 15,0 (b) x 3,5 (d) cm. Gewicht: 865 gram.

Mr.Willem Bilderdijk (1814-1831).

In het vierde en laatste deel van deze kroniek worden het leven en de werken van Bilderdijk opnieuw als één geheel
aan de lezer gepresenteerd, bezien vanuit zijn eigen standpunt en dat van zijn critici.
Voortdurend werd hem door voor- en tegenstanders de maat genomen, wat zijn onvrede met het bewind van koning
Willem I alleen maar deed toenemen.
Ware hij een hypocriet of politieke opportunist geweest, dan zou hij uit vrees zijn koninklijke toelage te verliezen de zogenaamde ‘hereniging’ van de Noordelijke met de Zuidelijke Nederlanden niet ver vóór de Belgische Opstand hebben afgekeurd, noch zich onomwonden achter Da Costa’s 'Bezwaren tegen de geest der eeuw' (1823) hebben gesteld.
Als jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog en
filosoof blonk Bilderdijk minder uit dan als taalvirtuoos. Er waren geleerden die hem op elk deelterrein de baas waren,
maar niemand kon hem op het punt van ‘universaliteit’
verslaan. Wat hij op deze en andere terreinen schreef en dichtte,is alleen al zeer de moeite van het lezen waard wegens de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten,woeste meningen en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte. De waarderingsgeschiedenis van zijn werk en de vaak morele beoordeling van zijn uiterst arbeidzame leven plaatsen de figuur Bilderdijk in de tijd, dus ook in deze tijd. In die zin heeft hij nog niets aan actualiteit ingeboet en kan de lezer van nu een dialoog aangaan met de bronnen die in positieve of negatieve zin van hem getuigen.

Dit vierde deel, noodzakelijk geworden door de raadpleging
van een groot aantal onuitgegeven brieven van Bilderdijk (OBvB 1806-1831 uit de digitale verzameling van Marinus van Hattum),completeert de kroniek over het leven van een zonderling genie.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.