Leven na Descartes

Zeven opstelen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw

P. Hoftijzer

Leven na Descartes

ingenaaid: € 13.00

ISBN: 978-90-6550-873-7, 108 blz., July 2005
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 200 gram.

overig: P. Hoftijzer; Th. Verbeek

beschrijving

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor wat wel is genoemd de vroege Nederlandse Verlichting. De aanzet daartoe werd echter al vijftig jaar geleden gegeven door de historica Caroline Louise Thijssen-Schoute in haar magnum opus Nederlands Cartesianisme (1954) over de vroege verspreiding van de ideeën van René Descartes in de Nederlandse Republiek. De bijdragen in Leven na Descartes bouwen op haar pionierswerk voort. Centraal staat de invloed van het cartesiaans en spinozistisch gedachtegoed op schrijvers en geleerden uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Tevens is een essay opgenomen over het historiografisch belang van het werk van Thijssen-Schoute.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud: KAREL DAVIDS, Voorwoord THEO VERBEEK, Nederlands Cartesianisme: Thijssen-Schoute... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.