Een golf van beroering

de omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw

Joke Spaans

Een golf van beroering

ingenaaid: € 18.00

ISBN: 978-90-6550-641-2, geïllustreerd, 176 blz., January 2001
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 320 gram.

overig: Joke Spaans; F.J.A.M. Meijer

beschrijving

In het midden van de achttiende eeuw werd Nederland opgeschrikt door een golf van emotionele religieuze opwekkingen. Op verschillende plaatsen in het land gaven kerkgangers blijk van een krachtdadige bekeringservaring. Ze vielen flauw, beefden, huilden of schreeuwden. Dergelijke opwekkingen kwamen destijds in heel de protestantse wereld voor, van Midden-Europa tot de Amerikaanse koloniën. In de Republiek keurde de gevestigde orde het fenomeen vrijwel unaniem af. De opwekking die in 1749 in Nijkerk begon, vormde de aanleiding voor een omvangrijke publieke discussie, in pamfletten, traktaten en tijdschriften, die de Nederlandse opwekkingsbeweging de negatief geladen naam Nijkerkse Beroerten heeft bezorgd. In deze bundel worden aanzetten gegeven om de Nijkerkse opwekking en de hevige reactie die deze uitlokte, op bevredigende wijze te duiden binnen het intellectuele, religieuze en maatschappelijke landschap van het midden van de achttiende eeuw. De bijdragen zijn geschreven door, Frits Broeyer, Joris van Eijnatten, Peter van Rooden, Joke Spaans en Wim van Vlastuin.

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveInhoud: FRED VAN LIEBURG, De Libanon blijft ruisen. Opwekkingen in Nederland... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.