Wyn fan feroaring

Hilda Talsma

Wyn fan feroaring

paperback/ gebrocheerd: € 18.95

ISBN: 978-90-8954-769-9, 243 blz., June 2015, Fries
Formaat: 21.0 (h) x 14.5 (b) x 2.3 (d) cm. Gewicht: 366 gram.

e-Boek (ePub): € 7.50

ISBN: 978-90-8954-772-9, 223 blz., August 2015, Fries

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: Frysk, roman, skûtsjeroman, húsdokter, neilittenskip, IFKS-silerij

beschrijving

Johanna Kamstra is in jonge húsdokter dy 't sa op it each it perfekte libben hat. Har pasjinten binne wiis mei har, se is ferloofd mei gynaekolooch Joost en wennet yn in prachtige filla oan 'e râne fan Ljouwert. Dochs hat se altyd it gefoel dat se tekoart sjit en net past yn har omjouwing.
Se hat al jierren gjin kontakt mear mei har âlden, dy 't der mar wat hinne libje. De ienige fan har famylje dêr 't se har by thús fielt is omke Hannes. Mei him en har neef Ate gong se as jongfaam altyd op sylfekânsje. As omke komt te ferstjerren moat Johanna wol kontakt sykje mei har heit en mem en sjocht se har famylje foar it earst yn jierren werom. Ek Ate.
It testamint fan Hannes set it libben fan de famylje Kamstra folslein op 'e kop. Se moatte mei elkoar in kasko klear meitsje foar de IFKS-silerij en dêrmei by de earste trije eindigje. De ynset: it foarstlik neilittenskip fan Hannes...

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.