De Etstoel van Drente

de civiele procedure in de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

H.G.G. Becker

De Etstoel van Drente

ingenaaid: € 12.00

ISBN: 978-90-6550-825-6, geïllustreerd, 76 blz., July 2006
Formaat: 24.0 (h) x 16.0 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 150 gram.

beschrijving

Het Drentse gerechtshof, de Etstoel, heeft zijn oorsprong in de Middeleeuwen en bezat toen bestuurlijke en rechtsprekende bevoegdheden. Bijzonder is de samenstelling van dit hof: onder voorzitterschap van de drost (de vertegenwoordiger van de landsheer) hadden 24 eigenerfde boeren uit het gehele gewest zitting in de Etstoel. De gewone rechtspraak vond vooral op regionaal niveau plaats, op de zogenaamde goorspraken in de zes dingspelen, de Drentse rechtsdistricten. Vanaf halverwege de zeventiende eeuw fungeerde de Etstoel uitsluitend als rechtbank, zowel in eerste aanleg als in beroep. De bewaard gebleven serie protocollen van de Etstoelzittingen biedt een uniek inzicht in het leven van de Drenten. Daarbij ging het niet alleen over eigendom en bezit van onroerend goed, maar ook om zaken van erfrecht, niet nagekomen trouwbeloften en voogdijkwesties. Deze PROCESGIDS is een leidraad voor onderzoekers van rechtsprocedures op de lotting van de Etstoel, met name ook appel en revisie.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.