Utrecht tussen kerk en staat

R.E.V. Stuip

Utrecht tussen kerk en staat

ingenaaid: € 23.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 978-90-6550-241-4, geïllustreerd, 272 blz., January 1991
Formaat: 23.0 (h) x 15.5 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 450 gram.

overig: R.E.V. Stuip

beschrijving

Het aanzicht van de Utrechtse binnenstad wordt nog steeds bepaald door de talrijke middeleeuwse kerken. Hoe de middeleeuwse Kerk heeft gefunctioneerd in de stad, en hoe ze zich heeft verhouden tot de Staat en de maatschappij, wordt in deze bundel opstellen nagegaan. Na een inleiding over de centrale èn marginale plaats van de stad Utrecht volgen enkele bijdragen waarin wordt uitgelegd hoe men in de Middeleeuwen dacht over de verhouding tussen Kerk en Staat. Voorts wordt niet alleen aandacht besteed aan pioniers als Willibrord en Bonifatius, maar ook aan de ketter Tanchelm. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de karakteristieken en achtergronden van de Romaanse kerkgebouwen in Utrecht. De laatste bijdragen zijn specifiek op de Utrechtse situatie toegesneden en berusten voornamelijk op het rijke bronnenmateriaal waarover deze stad nog steeds beschikt. De bundel laat zien, dat Utrecht in de Middeleeuwen een niet onbelangrijke rol heeft gespeeld in het krachtenspel tussen Kerk en Staat.

Inhoud: J.M. VAN WINTER, Utrecht, centraal of marginaal? DORIS EDEL, De kerstening van het vroegmiddeleeuwse Europa: Willibrord MAYKE DE JONG, Bonifatius: de cultuur van een Angelsaksische priester-monnik A.P. ORBÁN, De twee-staten-leer in theorie en praktijk: van Augustinus tot de Archipoeta P.G.J.M. RAEDT, Jeruzalem in tijd en eeuwigheid: een essay over de verbeelding van het heilige A.J.J. MEKKING, De zogenoemde Bernold-kerken in het Sticht Utrecht: herkomst en betekenis van hun architectuur H.B. TEUNIS, De ketterij van Tanchelm: een misverstand tussen twee werelden LOUISE VAN TONGERLOO, Bisdom en geestelijkheid BRAM VAN DEN HOVEN VAN GENDEREN, Kanunniken, kloosters en kerkgebouwen in laat-middeleeuws Utrecht C. VELLEKOOP, Liturgie in een Utrechtse kapittelkerk: de koorboeken van Sint-Marie A.M.J. VAN BUUREN, Kerk en wereld in de middeleeuwse literatuur: een Utrechts tweeluik Lijst van afbeeldingen Over de auteurs

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.