The Corridor of Space

China, Modernists, and the Cybernetic Century

Jan Krikke

The Corridor of Space

ingenaaid: € 10.00

ISBN: 978-90-802195-6-4, geïllustreerd, 157 blz., October 1998, Engels
Formaat: 21.5 (h) x 14.5 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 190 gram.

trefwoorden: esthetiek en ruimte in Oost Azië

ruimte en cybernetica

Krikke boek is een speurtocht naar de oorzaken van de omslag in de esthetische beleving in het Europa van de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Die oorzaak wordt gevonden in de ontdekking van de Oost. Daar beleefde men de wereld niet als een projectie op het platte vlak van het visuele veld, zoals in het Europa na de renaissance. Men ervoer de wereld als een vitale levende werkelijkheid. De voortbrengselen van die werkelijkheidsbeleving bereikten Europa als gevolg van koloniale escapades en bewerkten daar een paradigmaomslag. Dat beperkte zich niet alleen tot kunst en architectuur. Ook de logica, het denken, werd diepgaand beïnvloed. Dit leidde in Krikke's visie, in aansluiting bij het denken van Leibniz, uiteindelijk tot de ontwikkeling van de cybernetica en de digitalisering van de wereld zoals wij die heden ten dage kennen. Het had nooit plaats kunnen vinden zonder die oosterse injectie.

Meer teksten en voorbeelden:

About Jan KrikkeJan Krikke is voormalig correspondent voor de GPD en het FD in Tokio, managing... lees de hele tekst
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.