Over het leven van een zonderling genie: Mr.Willem Bilderdijk (1799-1813)

Gerard Leliefeld

paperback/ gebrocheerd: € 47,95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 978-90-71633-20-1, geïllustreerd, 682 blz., juli 2014
Formaat: 23,0 (h) x 15,0 (b) x 3,8 (d) cm. Gewicht: 920 gram.

Bilderdijk, deel III

In het derde deel van deze kroniek worden
het leven en de werken van Bilderdijk
opnieuw als één geheel aan de lezer
gepresenteerd. Door zijn integrale aanpak,
waaronder ook de ruime aandacht voor
cultuurhistorie uit het onderhavige tijdvak
valt, onderscheidt Gerard Leliefeld zich van
andere schrijvers over Bilderdijk. Minder
in de greep van afzonderlijke voorvallen in
diens leven,-anekdotes in het algemeen-, tracht hij een (kritisch)totaalbeeld van de grootste dichter en schrijver van Nederland uit de achttiende en het begin van de negentiende eeuw te geven.
Als jurist, theoloog, historicus, taalgeleerde, geoloog
en filosoof blonk Bilderdijk minder uit dan als taalvirtuoos.Er waren geleerden die hem op elk deelterrein de baas waren,maar niemand van hen kon hem op het punt van ‘universaliteit’verslaan. Wat hij op deze en andere terreinen schreef en dichtte,is alleen al zeer de moeite van het lezen waard wegens de originele manier waarop hij zijn weldoordachte standpunten,woeste meningen en hartstochtelijke gevoelens uitdrukte.
De waarderingsgeschiedenis van zijn werk en de vaak morele
beoordeling van zijn uiterst arbeidzame leven plaatsen de figuur Bilderdijk in de tijd, dus ook in deze tijd. In die zin heeft hij nog niets aan actualiteit ingeboet en kan de lezer van nu een dialoog aangaan met de bronnen die in positieve of negatieve zin van hem getuigen.
Een vierde deel, noodzakelijk geworden door de raadpleging
van een groot aantal onuitgegeven brieven van Bilderdijk (OBvB 1806-1831 uit de digitale verzameling van Marinus van Hattum)zal de tetralogie complementeren.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.