Tango met jeugdzorg

Ervaringen van (pleeg)ouders, jongeren en professionals

Cornelie van Well

Tango met jeugdzorg

paperback/ gebrocheerd: € 15.00

ISBN: 978-90-77024-45-4, 144 blz., April 2014
Formaat: 23.0 (h) x 15.0 (b) x 1.5 (d) cm. Gewicht: 260 gram.

trefwoorden: jeugdzorg, pleegzorg, uithuisplaatsing, ondertoezichtplaatsing, transitie

Verhalen uit de praktijk

Veel mensen binnen en buiten jeugdzorg maken zich zorgen over de transitie van jeugdzorg naar de gemeenten. Maar de transitie wordt ook als een kans gezien om jeugdzorg te hervormen.
In het boek 'Tango met jeugdzorg' staan 27 verhalen van ouders en kinderen die met jeugdzorg te maken hebben, personen die werken bij jeugdzorg of die vanuit hun werkkring te maken hebben met jeugdzorg. Het is een realistisch, zo objectief mogelijk boek: geen zwartboek.
De verhalen van cliënten betreffen veelal moeders van wie één of meer kinderen uit huis geplaatst zijn. Zij geven hun visie over het waarom van de uithuisplaatsing. Meestal zal dat niet dezelfde visie zijn als die van de medewerker van jeugdzorg. Deze verhalen laten zien waar een jeugdzorgmedewerker mee te maken krijgt. Het zijn heftige verhalen; bijvoorbeeld van een moeder wier kind vier uur na de geboorte weggehaald werd of van een moeder van een kind van negen die al jaren door middel van rechtszaken vecht om haar kind weer thuis te krijgen. Ouders vechten soms tegen wil en dank. Er staan ook verhalen in van moeders die een vechtscheiding achter de rug hebben waar jeugdzorg bij betrokken was.
Voor dit boek zijn ook medewerkers van jeugdzorg geïnterviewd. Over hun werk, en over de vraagstukken waar ze tegenaan lopen. Gezinsvoogden vertellen over de beslissing om een kind wel of niet uit huis te plaatsen. Uit deze verhalen komt duidelijk naar voren dat er niet over één nacht ijs gegaan wordt bij een uithuisplaatsing. Het is duidelijk dat het vaak fout gaat in de communicatie tussen ouder en jeugdzorg. Een aantal ouders die te maken heeft met jeugdzorg zijn gestart met een oudernetwerk. Dit zijn belangrijke initiatieven vanuit burgers waar de gemeenten straks mee te maken krijgen. Als een kind uit huis geplaatst wordt komt het vaak bij pleegouders terecht. Drie pleegouders zijn geïnterviewd en zij vertellen over de contacten met de ouders van het kind en met jeugdzorg. Communicatie loopt niet altijd vlekkeloos. De pleegouders komen vaak het probleem tegen van de vele wisselingen onder gezinsvoogden. Niet alleen pleegouders lopen daar tegenaan, maar ook de ouders en kinderen die daarnaast ook te maken hebben met de vele hulpverleners die in het gezin komen.
Voor dit boek zijn ook twee jonge vrouwen geïnterviewd die vertellen over hun uithuisplaatsing, de contacten met hun ouders, jeugdzorg en pleegzorg. Tot slot een jonge man die zijn ervaringen met jeugdzorg al rappend een plek geeft.
Daarnaast biedt het boek ook interviews met een bestuurder van BJZ, een advocaat, een kinderrechter, een parlementariër van de Tweede Kamer, medewerkers van cliëntenforum en oudernetwerk, een opleider en medewerkers van de inspectie jeugdzorg.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.