Lykwicht sykje

Jildou Elgersma

Lykwicht sykje

paperback/ gebrocheerd: € 12.95

ISBN: 978-90-8954-593-0, 91 blz., December 2013, Fries
Formaat: 19.0 (h) x 12.5 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 126 gram.

Uitgever: Uitgeverij Elikser

trefwoorden: poëzij, lykwicht, syktocht, striid, leafde

Fersebondel oer de syktocht nei lykwicht

As in koarddûnser
rin ik op de line fan it libben
sykje lykwicht
tusken freugde en fertriet
tusken it famke en de frou.
As in koarddûnser
sykje ik lykwicht
yn it libben.

Yn dizze bondel fynt Jildou Elgersma wurden foar har syktocht nei it lykwicht. Fol striid, gauris sûnder ûntwyk, mar wol altyd burgen yn de leafde fan har Himelske Heit. Nei har earste boek Finzen tusken libben en dea is de dichteresse gâns groeid yn har dichterskip. Fersen om stil fan te wurden.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.